UPDATE command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.69' for table 'ep_settings' Technika - Budowa wtryskarki tworzyw sztucznych - Zamocowanie formy / Forma - Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFOtworzywa sztuczne
Strona Główna Tworzywa sztuczne Wtryskarki Wytłaczarki Forum Galeria Linki Video On-Line Reklama w serwisie Kontakt 22 Sierpień 2019
Reklama

 
Reklama
układy plastyfikujące

termowizja

reklama na tworzywa.info
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 
Newsletter - Zapisz się!
Podaj swój e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać bezpłatne informacje z naszego serwisu:
Zapisz Wypisz
 
Zobacz także:

tworzywa sztuczne - budowa wtryskarki

tworzywa sztuczne - mapa imprez

katalog gataunków stali na formy do wtryskarek tworzywa sztucznych

 
Linki sponsorowane

 
Startowa | Ulubione | E-Mail
startuj z nami dodaj do ulubionych napisz e-maila
 
Losowa fotografia
 
Nawigacja

Tworzywa Sztuczne

Oferta

Media i edukacja

Targi, konferencje

Tworzywa szt. / normy

Certyfikat Europejski

Tworzywa sztuczne

Technika w PTS

Przetwórstwo tworzyw

 
Tworzywa sztuczne | Szukaj
 
INSERT command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.69' for table 'ep_online'
Statystyka serwisu
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
WITAJ
BellReyes2
jako nowy użytkownik

Zarejestrowanych Użytkowników: 3576

Głównych administratorów: 1
Administratorów: 0
Uzytkowników: 3575

Użytkownicy Online:

BennyRap38 tygodni
RENTAlag44 tygodni
traktorger44 tygodni
chupaSger44 tygodni
viktoriaanal44 tygodni

Gości Online: 0

Twoje IP: 34.204.179.0

Tematów na Forum 7009
Postów na Forum 7013
Komentarzy 14
News'y 60
Albumy 11
Zdjecia 608
Kategorii w Linkach 19
Linków 210
 
Prasa branżowa

TS Raport

Tworzya Sztuczne i Chemia

Rynek Tworzyw

Tworzywa

Plastics Review

Chemical Review

 
Ankieta Dla Gości
Jakie tworzywa sztuczne są najczęściej przetwarzane?

poliamidy PA

polietyleny PE

polipropyleny PP

polistyreny PS

 
 Technika - Budowa wtryskarki tworzyw sztucznych - Zamocowanie formy / Forma
ZAMOCOWANIE FORMY / FORMA
Formy są to narzędzia przeznaczone do wytworzenia w sposób cykliczny wyrobów bryłowych, np.: dźwignie, pokrętła, krzywki, wirniki, naczynia itp. Wyposażone są one w tzw. gniazdo (lub wiele gniazd) formujące, którego powierzchnie tworzą negatywowe odwzorowanie kształtu wyrobu. W gnieździe tym umieszcza się lub wprowadza do niego pod pewnym, zależnym od metody, ciśnieniem płynne lub uplastycznione tworzywo, formując je i zestalając. Gniazdo formujące jest dzielone i umożliwia wyjęcie, po zestaleniu tworzywa, gotowego wyrobu, nazywanego wypraską. Zestalenie tworzywa w formie odbywa się, w zależności od jego rodzaju, w temperaturze otoczenia lub podwyższonej.

W zależności od rodzaju formowanego tworzywa, metody formowania, a często także od rodzaju formowanego wyrobu, stosuje się szereg różnych typów form i głowic. Są to:

- formy odlewnicze
- formy prasownicze
- formy wtryskowe
- formy rozdmuchowe
- głowice i kalibratory do wytłaczania


Forma wtryskowa jest umocowana pomiędzy płytami układu zamykania wtryskarki i przytrzymywana mechanicznie lub hydraulicznie w pozycji zamkniętej, tak aby przeciwdziałać siłom powstającym wewnątrz niej, na skutek spiętrzania masy stopu tworzywa. W klasycznych układach siły te zostają przejęte przez cztery prowadnice. W nowszych rozwiązaniach stosuje się bezprowadnicowe układy zamykania, które oferują łatwiejszy i lepszy dostęp do formy.

Formy, jako narzędzia, przeznaczone są do współpracy z takimi urządzeniami technologicznymi jak: urządzenia do odlewania poliuretanów, prasy, wtryskarki, urządzenia do formowania z rozdmuchiwaniem.

Formy wtryskowe są to narzędzia przeznaczone do kształtowania wyrobów bryłowych metodą wtryskową. W konstrukcji tych form można wyróżnić następujące podstawowe zespoły funkcjonalne:

- gniazdo (lub gniazda) formujące
- układ wlewowy
- układ wypychania wypraski i wlewka
- układ regulacji temperatury formy
- układ prowadzenia i ustalania
- obudowa, elementy łączące i zespoły pomocnicze.

Gniazdo formujące jest to przestrzeń w formie przeznaczona do zapełnienia jej płynnym lub uplastycznionym tworzywem, celem otrzymania pożądanego, bryłowego przedmiotu użytkowego. Przestrzeń ta ograniczona jest powierzchniami matrycy, wypychacza oraz stempla, a w formach o bardziej złożonej budowie także powierzchniami rdzeni i wkładek formujących, suwaków oraz zaprasek. Odwzorowuje ona kształt i wymiary formowanego przedmiotu z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, skurczu tworzywa, rozszerzalności cieplnej formy i ewentualnych innych czynników.

Formy wtryskowe mogą mieć tylko jedno gniazdo formujące lub też wiele gniazd (ilość ta dochodzi czasem do kilkudziesięciu). Ilość gniazd formujących określa tzw. krotność form. Formy jednokrotne (jedno-gniazdowe), stosowane są do wykonywania wyprasek o znacznych gabarytach, natomiast wielokrotne (wielogniazdowe) - do wykonywania wyprasek drobnych. Często o krotności formy decyduje także stopień skomplikowania kształtu wypraski.

Układ wypychania wypraski i wlewka jest to zespół formy, przeznaczony do usuwania wy prasek z gniazda lub stempla formującego, a także do usuwania z formy zastygłego układu wlewowego. Stopień rozbudowania tego zespołu zależy od wielkości i stopnia skomplikowania wypraski, a także od zastosowanego układu wlewowego. Stosowane są następujące systemy wypychania:

- mechaniczny
- pneumatyczny
- zespołowy

System mechaniczny jest niezawodny i powszechnie stosowany. Zasada działania tego systemu polega na mechanicznym oddziaływaniu elementów wypychających na wypraskę lub na układ wlewowy podczas względnego ruchu tych elementów w stosunku do gniazd lub stempla formy.
Wadą tego systemu jest pozostawianie na powierzchni wypraski śladów, powiększających się w miarę zużycia formy oraz możliwość uszkodzenia (głównie przebicia) formowanych elementów. W zależności od kształtu elementów wypychających wyróżnia się mechaniczne systemy wypychania:

- z wypychaczami trzpieniowymi lub płaskimi
- z wypychaczami grzybkowymi
- z wypychaczami tulejowymi
- z płytą spychającą
- z pierścieniem lub listwami spychającymi
- z segmentami wypychanymi lub odchylanymi

System pneumatyczny oparty jest na działaniu sprężonego powietrza wprowadzanego pomiędzy wypraskę a element formujący. Zaletą systemu pneumatycznego jest:

- uniknięcie śladów po wypychacza
- uzyskanie równomiernego nacisku na całej powierzchni usuwanej wypraski, co zabezpiecza je przed mechanicznym uszkodzeniem (głównie przebiciem)
- eliminacja oddziaływania próżni pomiędzy wypraską a elementem formującym (tzw. przyssanie),
a tym samym uniknięcie odkształceń wypraski i ułatwienie jej wypychania
- eliminacja ruchomych elementów formy, co zwiększa jej trwałość i upraszcza budowę.

Wadą tego systemu jest:

- ograniczenie zastosowania do wyrobów typu kubek;
- brak pewności całkowitego wypchnięcia wypraski z elementu formującego, co wyklucza zastosowanie tego systemu w pracy automatycznej.

System zespołowy jest systemem najskuteczniejszym, zapewniającym całkowicie samoczynne usuwanie wypraski i przez to najlepszym do form pracujących w systemie automatycznym,
Jednak jest to system najbardziej złożony, a więc kosztowny i wymagający starannej obsługi.
Oparty jest na współdziałaniu w określonej kolejności dwóch lub trzech urządzeń wypychających. Wykorzystuje się w nim współdziałanie urządzeń wyłącznie mechanicznych, lub mechanicznych i pneumatycznych, rzadziej mechanicznych i hydraulicznych.

Układ regulacji temperatury formy jest to układ, którego zadaniem jest utrzymanie temperatury elementów formujących na określonym, stałym poziomie, optymalnym dla przetwarzanego tworzywa. Zazwyczaj, podczas wtrysku tworzyw termoplastycznych forma wymaga zastosowania układów chłodzeń i a, natomiast w czasie wtrysku tworzyw termoutwardzalnych i elastomerów wulkanizujących - wymaga ogrzewania. Układ chłodzenia formy składa się głównie z systemu kanałów wykonanych w płytach formy, matrycach, stemplach lub innych jeszcze elementach, przez który to system przepływa czynnik chłodzący (zazwyczaj woda) doprowadzany wężami giętkimi za pośrednictwem króćców. Układ chłodzenia powinien zapewniać:

- dużą wydajność chłodzenia - szczególnie w przypadku produkcji seryjnej i wielkoseryjnej
równomierność chłodzenia wszystkich gniazd formy
- zmniejszanie intensywności chłodzenia tworzywa w kierunku drogi jego płynięcia w gnieździe formy.

W celu zapewnienia równomierności chłodzenia wszystkich gniazd formy, różnica temperatury czynnika chłodzącego na wlocie i wylocie układu chłodzenia nie powinna przekraczać 2 ÷ 4 °C.

Układ ogrzewania formy składa się, w zależności od swej budowy:

- z systemu kanałów, przez które tłoczone jest medium grzewcze (zwykle olej silikonowy);
jest to tzw. system ogrzewania cieczowego
- z systemu elektrycznych grzejników oporowych lub indukcyjnych, rozmieszczonych w specjalnie wykonanych gniazdach, w elementach ogrzewanych lub też opasujących zewnętrznie ogrzewany element albo całą formę.

W pierwszym przypadku występuje duża analogia do przedstawionego wcześniej układu chłodzenia. Rozwiązania wymienione jako drugie w odniesieniu do form wtryskowych, stosowane są głównie w formach z tzw. grzanymi kanałami, w budowie form prasowniczych oraz głowie. Wymagania
stawiane układom grzewczym obejmują głównie równomierność ogrzewania każdego miejsca gniazda formującego oraz równomierność ogrzewania wszystkich gniazd w formach wielogniazdowych. Niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie, które może spowodować
strefowe odbarwienie wypraski, a nawet destrukcję tworzywa. Niebezpieczeństwo takie
występuje szczególnie w przypadku układów grzewczych (przypadek drugi).

Układ grzewczy powinien zapewniać dostarczenie formie ciepła niezbędnego do procesu utwardzania lub wulkanizacji tworzywa oraz pokrywać straty ciepła na rzecz otoczenia. Zapotrzebowanie mocy
nie przekracza zwykle 25 W/kg masy stalowej formy i zależy od strat cieplnych. W niektórych przypadkach, szczególnie w formach o dużych gabarytach, stosuje się zarówno układ ogrzewania, jak i chłodzenia. Układ ogrzewania stosuje się w celu podniesienia temperatury formy przed rozpoczęciem wtrysków do wartości wymaganej dla przetwarzanego tworzywa, natomiast układ chłodzenia - w celu utrzymania na właściwym poziomie temperatury formy podczas trwania wtrysków. W takich przypadkach korzystne jest rozwiązanie układu grzewczego systemem cieczowym, z zastosowaniem jako czynnika pary. Układ taki po przełączeniu obiegu pary na obieg wody zaczyna pełnić swoje funkcję jako układ chłodzenia. O wyborze rodzaju układu decydują następujące czynniki:

- rodzaj tworzywa - w szczególności zaś jego własności cieplne, ciepło właściwe, ciepło topnienia, przewodność cieplna
- wielkość i kształt wypraski
- wielkość produkcji (decyduje o stopniu rozbudowania układów regulacji celem skrócenia czasu cyklu, głównie w przypadku chłodzenia)
- konstrukcja i materiał formy (wskazuje przebieg kanałów chłodzących lub rozmieszczenie gniazd grzewczych i ma wpływ na intensywność procesów wymiany ciepła).

Układ prowadzenia i ustalania jest to zespól elementów konstrukcyjnych formy, którego zadaniem jest zapewnienie właściwego prowadzenia względem siebie obu połówek formy podczas ich zamykania, a także zapewnienie właściwego wzajemnego położenia poszczególnych elementów formy i całej formy względem stołów wtryskarki. Zadaniem tego układu jest także przejęcie ewentualnych sił działających podczas wtrysku na obie połówki formy, w płaszczyźnie jej podziału. Do elementów tych należą:

- prowadnice skipowe z tulejami prowadzącymi
- prowadnice listwowe z gniazdami
- powierzchnie skośne lub stożkowe walki poprzeczne
- pierścienie centrujące
- kołki walcowe i stożkowe

Obudowa formy służy do integracji wszystkich zespołów w jedną całość. W skład jej wchodzą płyty podstawowe, elementy dystansowe, ewentualne płyty pomocnicze. Elementy łączące to śruby, łapy i uchwyty do transportu. Zespoły pomocnicze stosowane są w złożonych formach segmentowych oraz do wyprasek z gwintem. Zespoły te służą do napędu wykręcanych rdzeni formujących, napędu szczęk, suwaków i płyt ruchomych.

Głowice są to narzędzia przeznaczone do wytwarzania w sposób ciągły wyrobów profilowych, np.: rur, prętów, kabli, węży itp. Wyposażone są w tzw. ustniki o kształcie przekroju poprzecznego formowanego wyrobu profilowego. Formowanie wyrobu odbywa się poprzez przepływ uplastycznionego tworzywa przez ustnik głowicy. Natomiast zestalenie uplastycznionego tworzywa w gotowy wyrób odbywa się poza głowicą.

Kalibratory są to urządzenia przeznaczone do współpracy z głowicami wytwarzającymi wyroby profilowane o dokładnym kształcie i wymiarach, wyposażone są podobnie jak głowice w dyszę, podciśnieniowy lub nadciśnieniowy system kalibracji oraz system chłodzenia.

Głowice, w wielu przypadkach, mogą być zastosowane bez użycia kalibratorów,
natomiast kalibratory stanowią uzupełnienie głowicy i nie mogą być zastosowane bez niej.
Głowice i kalibratory, jako narzędzia, przeznaczone są do współpracy z wytłaczarkami.

Zareklamuj się na tej stronie!

Jeżeli Twoja firma zajmuje się dystrybucją, wykonywaniem bądź naprawą w/w części i chciałaby w tym miejscu zamieścić swoją reklamę, to zapraszamy do zapoznania się z:

lub bezpośrednio do kontaktu:


 Komentarze
Brak komentarzy.
 Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Tworzywa sztuczne - Newsy
Tworzywa sztuczne - Linki
Tworzywa sztuczne - Forum
Tworzywa sztuczne - Galeria
Tworzywa sztuczne - Video
Tworzywa sztuczne
Budowa wtryskarki
Układy plastyfikujące
Wtryskarki tworzyw sztucznych
Wytłaczarki tworzyw sztucznych
tworzywa sztuczne
układy plastyfikujące
katalog stron
skrypt katalogu stron
firmy zielona góra
termografia
termowizja
forum termowizja
autocad
motocykle
plastpol
taropak
wtryskarki
narzędziownie
toczenie

Copyright 2006-2012 Tworzywa.INFO

Wszystkie prawa zastrzeżone
All rights reserved.