UPDATE command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.99' for table 'ep_settings' Produkty wymagające CE - akty prawne, dodatkowe informacje - Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFOtworzywa sztuczne
Strona Główna Tworzywa sztuczne Wtryskarki Wytłaczarki Forum Galeria Linki Video On-Line Reklama w serwisie Kontakt 20 Lipiec 2019
Reklama

 
Reklama
układy plastyfikujące

termowizja

reklama na tworzywa.info
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 
Newsletter - Zapisz się!
Podaj swój e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać bezpłatne informacje z naszego serwisu:
Zapisz Wypisz
 
Zobacz także:

tworzywa sztuczne - budowa wtryskarki

tworzywa sztuczne - mapa imprez

katalog gataunków stali na formy do wtryskarek tworzywa sztucznych

 
Linki sponsorowane

 
Startowa | Ulubione | E-Mail
startuj z nami dodaj do ulubionych napisz e-maila
 
Losowa fotografia
 
Nawigacja

Tworzywa Sztuczne

Oferta

Media i edukacja

Targi, konferencje

Tworzywa szt. / normy

Certyfikat Europejski

Tworzywa sztuczne

Technika w PTS

Przetwórstwo tworzyw

 
Tworzywa sztuczne | Szukaj
 
INSERT command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.99' for table 'ep_online'
Statystyka serwisu
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
WITAJ
BellReyes2
jako nowy użytkownik

Zarejestrowanych Użytkowników: 3576

Głównych administratorów: 1
Administratorów: 0
Uzytkowników: 3575

Użytkownicy Online:

BennyRap34 tygodni
RENTAlag39 tygodni
traktorger39 tygodni
chupaSger39 tygodni
viktoriaanal39 tygodni

Gości Online: 0

Twoje IP: 35.171.183.163

Tematów na Forum 7009
Postów na Forum 7013
Komentarzy 14
News'y 60
Albumy 11
Zdjecia 608
Kategorii w Linkach 19
Linków 210
 
Prasa branżowa

TS Raport

Tworzya Sztuczne i Chemia

Rynek Tworzyw

Tworzywa

Plastics Review

Chemical Review

 
Ankieta Dla Gości
Jakie tworzywa sztuczne są najczęściej przetwarzane?

poliamidy PA

polietyleny PE

polipropyleny PP

polistyreny PS

 
 Produkty wymagające CE - akty prawne, dodatkowe informacje
Poniżej znajduje się wykaz grup wyrobów branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i branż powiązanych dla których dyrektywy Nowego Podejścia przewidują oznaczenie CE. Oznakowanie CE jest formą deklaracji producenta, że jego wyrób spełnia wymagania wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw Nowego Podejścia. O ile dyrektywy nie przewidują inaczej, oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie, zanim zostanie on wprowadzony na rynek lub oddany do użytku.

Maszyny / Machinery

Maszyna oznacza zestaw połączonych wzajemnie części lub podzespołów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, przy czym odpowiednie człony wykonawcze, obwody sterowania i zasilania itp., połączone są w całość dla wykonania konkretnej czynności, szczególnie dla przetwarzania, obróbki, przemieszczania lub pakowania materiałów.

Dyrektywa niniejsza ma zastosowanie do maszyn, określając dla nich podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z opisem w Załączniku I. Należy ją również stosować do urządzeń bezpieczeństwa, wprowadzanych na rynek oddzielnie.

Termin “maszyna” obejmuje również zespół maszyn połączonych i sterowanych tak, aby służąc do osiągnięcia tego samego celu funkcjonowały jako jedna całość. “Maszyna” to również sprzęt wymienny, modyfikujący funkcjonowanie maszyn, umieszczany na rynku w celu zamontowania go w maszynie lub szeregu różnych maszyn, przez samego obsługującego, o ile sprzęt ten nie jest częścią zapasową lub narzędziem.

Na użytek niniejszej Dyrektywy, “urządzenia bezpieczeństwa” oznaczają element maszyny nie będący sprzętem zamiennym, oferowany na rynku przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie, dla wypełnienia podczas eksploatacji funkcji zabezpieczającej, której niespełnienie zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu osób narażonych na działanie maszyny.

Wyklucza się z zakresu obowiązywania niniejszej Dyrektywy, co następuje:

- maszyny bezpośrednio napędzane jedynie siłą mięśni ludzkich, chyba, że są to maszyny przeznaczone do podnoszenia i opuszczania ładunków,
- maszyny o zastosowaniu medycznym w bezpośrednim kontakcie z pacjentami,
- maszyny specjalne stosowane w wystawach lub placach zabaw,
- kotły parowe, zbiorniki i zbiorniki ciśnieniowe,
- maszyny zaprojektowane,
- specjalnie dla zastosowania w urządzeniach jądrowych, mogące w przypadku awarii emitować promieniowanie radioaktywne,
- źródła promieniowania radioaktywnego będące częścią maszyny,
- broń palną,
- rurociągi i zbiorniki do przechowywania benzyny, oleju napędowego, płynów (cieczy lub gazów) łatwopalnych i substancji niebezpiecznych,
- środki transportu, tj.
pojazdy wraz z przyczepami przeznaczone wyłącznie do przewozu osób drogą powietrzną, w sieci drogowej, kolejowej lub wodnej, jak również środki transportu w zakresie w jakim przeznaczone są one do transportowania towarów drogą komunikacji powietrznej, w sieci dróg publicznych, koleją oraz w transporcie wodnym. Wykluczeniu spod dyrektywy nie podlegają pojazdy wykorzystywane w przemyśle wydobywczym.
- jednostki pełnomorskie,
- ruchomy sprzęt do poszukiwań / wierceń przybrzeżnych wraz z wyposażeniem na ich pokładzie,
- wyciągi linowe, w tym koleje linowe dla publicznego lub prywatnego transportu osób,
- ciągniki rolnicze i leśnicze, zgodnie z ich określeniem w artykule 1(1) Dyrektywy Rady 74/150/EEC z dnia 4 marca 1974 r. dotyczącej zbliżania przepisów państw członkowskich w zakresie certyfikacji kołowych ciągników rolniczych lub leśniczych (1), zgodnie z ostatnią poprawką w Dyrektywie 88/297/EEC (2),
- maszyny specjalnie zaprojektowane i wykonane dla wojska lub policji,
- dźwigi na stałe, obsługujące określone piętra budowli i budynków, wyposażone w kabinę posuwającą się między sztywnymi prowadnicami odchylonymi pod kątem większym niż 15 stopni od poziomu, zaprojektowane dla przewozu:
* osób,
* osób i towarów,
* samych towarów, jeżeli kabina jest dostępna, tzn. może do niej bez trudu wsiąść osoba, oraz wyposażona w urządzenia sterujące wewnątrz kabiny, lub w zasięgu osoby znajdującej się w niej,
- środki transportu osób wykorzystujące pojazdy szynowe napędzane poprzez mechanizm zębatkowy,
- górniczy sprzęt wyciągowy, - podnośniki teatralne,
- maszyny podnoszące stosowane na placach budowy przeznaczone do podnoszenia osób lub osób i towarów.

Europejska podstawa prawna

Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn 98/37/EC-pl (PL). Schemat procedur 98/79/EEC (PL).

Polska podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa Dz.U.05.259.2170(PL).

Stosowanie

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858).

Niskonapięciowe wyroby elektryczne / Low voltage electrical equipment (LVD)

Sprzęt elektryczny oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu w zakresie pomiędzy 50 V i 1000 V prądu przemiennego oraz pomiędzy 75 V i 1500 V prądu stałego, z wyłączeniem następującego sprzętu i zjawisk:

- Sprzęt i zjawiska wyłączone z zakresu dyrektywy
- Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferze wybuchowej
- Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym
- Części elektryczne wind pasażerskich i towarowych
- Liczniki elektryczne
- Wtyczki i gniazda do użytku domowego
- Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem
- Zakłócenia radioelektryczne
- Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w lotnictwie oraz na kolei, spełniający wymogi bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie.

Europejska podstawa prawna

Dyrektywa Rady z dn. 19 lutego 1973 r. w sprawie zharmonizowania przepisów Państw Członkowskich dotyczących sprzętu elektrycznego projektowanego do użytku w określonych zakresach napięć 73/23/EEC-pl (PL); zmiany: 93/68/EEC-pl (PL).

Polska podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.05.259.2172 (PL)

Stosowanie

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414).

Kompatybilność elektromagnetyczna / Electromagnetic compatibility (EMC)

Niniejsza Dyrektywa dotyczy urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub na których działanie mogą mieć wpływ takie zakłócenia.

Europejska podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC-pl (PL) zmiany:

91/263/EEC-pl (PL),
92/31/EEC-pl (PL),
93/68/EEC-pl (PL)

Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG, 04/108/WE-pl (PL)

Dyrektywa 89/336/EWG traci moc od dnia 20 lipca 2007 r.

Polska podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r.w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U.05.265.2227 (PL)).

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 (PL)).

Stosowanie

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2006 r.

Środki ochrony indywidualnej / Personal protective equipment (PPE)

Środki ochrony indywidualnej – urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez użytkownika tych środków, w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie podczas wykonywania czynności, jak również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Środki ochrony indywidualnej obejmują w szczególności:

- zespół kilku urządzeń lub kilka rodzajów wyposażenia ochronnego, które zostały ze sobą połączone przez producenta w celu ochrony przed występującymi zagrożeniami,
- urządzenie lub wyposażenie ochronne połączone rozłącznie lub nierozłącznie z nieochronnym środkiem wyposażenia indywidualnego, noszone lub trzymane przez użytkownika w celu wykonywania określonych czynności,
- części wymienne lub podzespoły środków ochrony indywidualnej, istotne dla ich właściwego funkcjonowania oraz używane i przeznaczone wyłącznie do tych środków.

Każdy podzespół środków ochrony indywidualnej, stosowany do połączenia tych środków z innym zewnętrznym urządzeniem lub urządzeniami, powinien być uznany za integralną część tego środka, nawet jeżeli nie jest przewidziany do noszenia lub trzymania na stałe przez ich użytkownika w okresie narażenia go na zagrożenia.

Europejska podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej 89/686/EEC-pl (PL) zmiany:

93/68/EEC-pl (PL);
93/95/EEC-pl (PL);
96/58/EEC-pl (PL).

Polska podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173 (PL).

Stosowanie

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).

Urządzenia ciśnieniowe / Pressure equipment

Dyrektywa „Urządzenia ciśnieniowe” odnosi się do projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest większe niż 0,5 bara.

Urządzenia ciśnieniowe oznaczają zbiorniki ciśnieniowe, instalacje rurowe, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy. W stosownych przypadkach urządzenia ciśnieniowe obejmują elementy umocowane do części ciśnieniowych takie jak: kołnierze, dysze, złączki, podpory, uchwyty do podnoszenia itp.

Zbiornik oznacza pojemnik zaprojektowany i zbudowany z przeznaczeniem na płyny pod ciśnieniem, w tym jego bezpośrednie połączenie ze złączką, która łączy go z innym urządzeniem. Zbiornik może się składać z więcej niż jednej komory.

Instalacje rurowe oznaczają elementy instalacji rurowych przeznaczonych do transportu płynów, połączone w sposób zintegrowany tworząc system ciśnieniowy Do „instalacji rurowych” włącza się w szczególności rury lub system rur lub inne stosowne elementy wytrzymałe na ciśnienie. Wymienniki ciepła składające się z rur dla celów chłodzenia lub ogrzewania powietrza będą uznane za instalacje rurowe.

Osprzęt zabezpieczający oznacza urządzenia, których zadaniem jest ochrona urządzeń ciśnieniowych przed przekraczaniem dopuszczalnych wartości granicznych. Do urządzeń takich zalicza się urządzenia do bezpośredniej redukcji ciśnienia takie jak zawory bezpieczeństwa, przepony zabezpieczające, pręty wyboczeniowe, systemy bezpieczeństwa kontrolowanej redukcji ciśnienia (CSPRS) oraz urządzenia redukujące, które albo uruchamiają środki korekcji lub umożliwiają wyłączenie lub wyłączenie i odcięcie obwodu takie jak wyłączniki ciśnieniowe albo wyłączniki temperatury albo wyłączniki poziomu płynu oraz urządzenia kontroli i regulacji pomiarów służących zachowaniu bezpieczeństwa (SRMCR).

Osprzęt ciśnieniowy oznacza urządzenia z funkcją operacyjną posiadające pojemniki odporne na ciśnienie.

Zespoły oznaczają kilka elementów urządzeń ciśnieniowych zmontowanych przez producenta, by stanowiły zintegrowaną i funkcjonalną całość.

Europejska podstawa prawna

Dyrektywa 97/23/EC Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 29 maja 1997 dotycząca harmonizacji prawa państw członkowskich w zakresie urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC-pl (PL).

Polska podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.05.263.2200 (PL).

Stosowanie

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2006 r.

Zabawki / Toys Zabawka oznacza dowolny produkt lub materiał zaprojektowany lub wyraźnie przewidziany do używania w czasie zabawy przez dzieci do 14 lat.

Nie będą uważane za zabawki w rozumieniu niniejszej Dyrektywy następujące produkty:

- Ozdoby bożonarodzeniowe
- Dokładne modele w skali dla dorosłych kolekcjonerów
- Wyposażenie przeznaczone do zbiorowego używania na placach zabaw
- Sprzęt sportowy
- Sprzęt wodny, przeznaczony do używania w głębokiej wodzie
- Lalki ludowe i lalki dekoracyjne oraz inne podobne artykuły dla dorosłych kolekcjonerów
- Zabawki "profesjonalne", instalowane w miejscach publicznych (centra handlowe, stacje itd.)
- Puzzle, składające się z więcej niż 500 części lub pozbawione obrazka, przeznaczone dla specjalistów
- Broń powietrzna i pistolety powietrzne
- Fajerwerki, włącznie z kapiszonami
- Proce i katapulty
- Zestawy rzutek z metalowymi końcami
- Elektryczne piekarniki, żelazka lub inne produkty funkcjonalne, używane przy napięciu nominalnym, przekraczającym 24 V
- Produkty, zawierające elementy grzejne, przeznaczone do używania pod nadzorem dorosłych do celów szkoleniowych
- Pojazdy z silnikami spalinowymi
- Zabawowe maszyny parowe
- Rowery przeznaczone do użytku sportowego lub poruszania się po drogach publicznych
- Zabawki podłączane do magnetowidu, o napięciu nominalnym przekraczającym 24 V
- Smoczki dla niemowląt
- Wierne kopie prawdziwej broni palnej
- Biżuteria dla dzieci

Europejska podstawa prawna

Dyrektywa Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek 88/378/EEC (ANG), 88/378/EEC-pl (PL) (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Dyrektywę Rady 93/68/EEC) zmiany: 93/68/EEC-pl (PL).

Polska podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U.03.210.2045) (PL).

Stosowanie

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

--------------------------------------------------------------------------------


Dyrektywy oparte na zasadach Nowego lub Globalnego Podejścia, które nie przewidują oznaczenia CE

Opakowania i odpady opakowaniowe / Packaging and packaging waste

Niniejsza dyrektywa obejmuje wszelkie opakowania wprowadzane na rynek Wspólnoty i wszystkie odpady opakowaniowe, powstające przy użyciu lub emisji na poziomie przemysłowym i handlowym, w biurach, sklepach, placówkach usługowych, gospodarstwach domowych lub na innym poziomie, niezależnie od zastosowanego surowca. Opakowanie oznacza wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych i od producenta do użytkownika lub konsumenta. Wyroby "niezwrotne" przeznaczone do tych samych celów uważane są również za opakowania. Odpady opakowaniowe oznaczają wszelkie opakowania lub materiały opakowaniowe objęte definicją odpadów podaną w dyrektywie 75/442/EWG, z wyjątkiem pozostałości powstających w procesie produkcji opakowań
Tworzywa sztuczne - Newsy
Tworzywa sztuczne - Linki
Tworzywa sztuczne - Forum
Tworzywa sztuczne - Galeria
Tworzywa sztuczne - Video
Tworzywa sztuczne
Budowa wtryskarki
Układy plastyfikujące
Wtryskarki tworzyw sztucznych
Wytłaczarki tworzyw sztucznych
tworzywa sztuczne
układy plastyfikujące
katalog stron
skrypt katalogu stron
firmy zielona góra
termografia
termowizja
forum termowizja
autocad
motocykle
plastpol
taropak
wtryskarki
narzędziownie
toczenie

Copyright 2006-2012 Tworzywa.INFO

Wszystkie prawa zastrzeżone
All rights reserved.