UPDATE command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.99' for table 'ep_settings' Znaki towarowe w pytaniach i odpowiedziach - Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFOtworzywa sztuczne
Strona Główna Tworzywa sztuczne Wtryskarki Wytłaczarki Forum Galeria Linki Video On-Line Reklama w serwisie Kontakt 20 Lipiec 2019
Reklama

 
Reklama
układy plastyfikujące

termowizja

reklama na tworzywa.info
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 
Newsletter - Zapisz się!
Podaj swój e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać bezpłatne informacje z naszego serwisu:
Zapisz Wypisz
 
Zobacz także:

tworzywa sztuczne - budowa wtryskarki

tworzywa sztuczne - mapa imprez

katalog gataunków stali na formy do wtryskarek tworzywa sztucznych

 
Linki sponsorowane

 
Startowa | Ulubione | E-Mail
startuj z nami dodaj do ulubionych napisz e-maila
 
Losowa fotografia
 
Nawigacja

Tworzywa Sztuczne

Oferta

Media i edukacja

Targi, konferencje

Tworzywa szt. / normy

Certyfikat Europejski

Tworzywa sztuczne

Technika w PTS

Przetwórstwo tworzyw

 
Tworzywa sztuczne | Szukaj
 
INSERT command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.99' for table 'ep_online'
Statystyka serwisu
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
WITAJ
BellReyes2
jako nowy użytkownik

Zarejestrowanych Użytkowników: 3576

Głównych administratorów: 1
Administratorów: 0
Uzytkowników: 3575

Użytkownicy Online:

BennyRap34 tygodni
RENTAlag39 tygodni
traktorger39 tygodni
chupaSger39 tygodni
viktoriaanal39 tygodni

Gości Online: 0

Twoje IP: 35.171.183.163

Tematów na Forum 7009
Postów na Forum 7013
Komentarzy 14
News'y 60
Albumy 11
Zdjecia 608
Kategorii w Linkach 19
Linków 210
 
Prasa branżowa

TS Raport

Tworzya Sztuczne i Chemia

Rynek Tworzyw

Tworzywa

Plastics Review

Chemical Review

 
Ankieta Dla Gości
Jakie tworzywa sztuczne są najczęściej przetwarzane?

poliamidy PA

polietyleny PE

polipropyleny PP

polistyreny PS

 
 Znaki towarowe w pytaniach i odpowiedziach
1. Co może być znakiem towarowym w rozumieniu ustawy?

Znakiem towarowym w rozumieniu ustawy może być znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów.

2. Na czyją rzecz może być dokonana rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa towarów tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej.

3. Jaki znak może być zarejestrowany jako znak towarowy?

Jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

4. Jakie przykładowo znaki nie mają dostatecznych znamion odróżniających?

Nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedyne o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towarów.

5. Dla jakich znaków niedopuszczalna jest rejestracja?

Niedopuszczalna jest rejestracja znaku który:
- jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego
- narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich
- zawiera dane niezgodne z prawdą
- zawiera nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole - godło, barwy lub hymn, Znak Sil Zbrojnych, państwowy, znak jakości i znak bezpieczeństwa
- zawiera nazwę lub herb polskiego województwa, miasta lub miejscowości. reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia, odznaki honorowej oraz odznaki lub oznaki wojskowej, w uzasadnionym wypadku znak taki może być zarejestrowany po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściwy organ państwowy lub właściwą jednostkę organizacyjną
- zawiera nazwę lub skrót nazwy państwa albo symbole (herb. flagę, godło) państwa będącego członkiem Związku Paryskiego Ochrony Własności Przemysłowej, nazwę lub skrót nazwy albo symbole międzynarodowej organizacji rządowej, której członkami są jedno lub więcej państw należących do tego Związku, oraz symbol olimpijski, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do używania takiego znaku w obrocie gospodarczym.

6. W jakich przypadkach niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego dla towarów tego samego rodzaju?

Niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju jeżeli:
- jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, ze w zwykłych warunkach obroni gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów
- jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obroni gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów
- jest podobny do uprzednio zarejestrowanego w Polsce znaku towarowego, którego ochrona ustala, a od dnia wygaśnięcia prawa z rejestracji tego znaku do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inne przedsiębiorstwo nie upłynął okres trzech lat
- stanowi chroniona nazwę odmiany roślin
- zawiera reprodukcję urzędowo uznanego stempla albo znaku kontrolnego lub gwarancyjnego, o ile zgłaszający nie wykaże uprawnienia do jego używania.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaku, zawierającego elementy o charakterze geograficznym lub inne określające lub wskazujące na państwo będące członkiem Związku Paryskiego Ochrony Własności Przemysłowej, region lub miejscowość tego państwa, dla towarów nie pochodzących z jego terytorium, jeżeli użycie takiego znaku może wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, a niedopuszczalność ta wynika z umów międzynarodowych.

7. W jaki sposób uzyskuje się ochronę znaku towarowego?

Ochronę znaku towarowego uzyskuje się przez jego rejestrację.

8. Jaki dokument i twierdza rejestrację znaku towarowego?

Na zarejestrowany znak towarowy wydaje się świadectwo ochronne.

9. Od kiedy przysługuje pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego osobie krajowej?

Pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego przysługuje według daty prawidłowego zgłoszenia do rejestracji tego znaku w Urzędzie Patentowym, lub według daty wytworzenia towarów oznaczonych tym znakiem na wystawie publicznej.

10. Od kiedy przysługuje pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji osobie fizycznej lub prawnej państwa będącego członkiem związku Paryskiego Ochrony Własności Przemysłowej?

Osobie fizyczne lub prawnej państwa będącego członkiem Związku Paryskiego Ochrony Własności Przemysłowej, a także osobie fizycznej lub prawnej innego państwa, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę albo prowadzi rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowy lub usługowe w państwie będącym członkiem tego Związku, przysługuje pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa z rejestracji znaku towarowego:

- według daty wcześniejszego prawidłowego zgłoszenia do rejestracji tego znaku dla określonych towarów w państwie należącym do tego Związku jeżeli zgłoszenie do rejestracji tego samego znaku w Urzędzie Patentowym dla tych samych towarów nastąpi w okresie sześciu miesięcy od tej daty albo

- według daty wcześniejszego wystawienia towarów oznaczonych tym znakiem na wystawie publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie należącym do tego Związku, jeżeli zgłoszeniedo rejestracji tego samego znaku w Urzędzie Patentowym dla tych samych towarów nastąpi w okresie sześciu miesięcy od tej daty.

11. Co uzyskuje przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy?

Przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją.

12. Na czym w szczególności polega używanie znaku towarowego?

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, wprowadzeniu tak oznaczonych towarów do obrotu, umieszczaniu go na dokumentach związanych z wprowadzeniem tych towarów do obrotu albo na posługiwaniu się nim w polskich środkach masowego przekazu w celu reklamy.

13. Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa dziesięć lat od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Ochrona znaku towarowego może być przedłużona na wniosek uprawnionego z tytułu rejestracji na kolejny okres dziesięcioletni.

14. W jaki sposób uprawniony może zaznaczyć, że jego znak został zarejestrowany?

Uprawniony może zaznaczyć, ze jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie litery R wpisanej w okrąg w sąsiedztwie znaku towarowego.

15. Kiedy ochrona znaku towarowego dla określonych towarów wyłącza możliwości rejestracji lub ożywania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo?

Ochrona znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza możliwości rejestracji lub używania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

16. Jakiej formy wymaga się w przypadku przeniesienia prawa z rejestracji?

Umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego wymaga formy pisemnej z data pewną.

17. Od kiedy umowa o przeniesienie prawa z rejestracji staje się skuteczna wobec osób trzecich?

Umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego staje się skuteczna wobec osób trzecich od dnia, dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych.

18. Kiedy może nastąpić przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części?

Przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

19. Kiedy nie może nastąpić przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części?

Przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części nie może nastąpić, jeżeli na rzecz zbywcy są zarejestrowane inne podobne znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju.

20. W jaki sposób uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego może upoważnić inne przedsiębiorstwo do używania tego znaku dla towarów objętych rejestracją?

Uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego może upoważnić inne przedsiębiorstwo do używania tego znaku dla towarów objętych rejestracją, zawierając z nim umowę licencyjna.

21. Jakie przepisy stosuje się do odpowiedzialności zbywcy i licencjodawcy prawa z rejestracji znaku towarowego?

Do odpowiedzialności zbywcy i licencjodawcy prawa z rejestracji znaku towarowego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady prawne przy sprzedaży.

22. Czego może żądać uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego w przypadku naruszenia jego prawa?

Uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego może żądać zaprzestania działania naruszających jego prawo z rejestracji znaku towarowego lub grożących naruszeniem tego prawa.

Uprawniony rejestrach tytułu rejestracji może również na zasadach ogólnych, żądać naprawienia wyrządzonych szkód, wydania korzyść majątkowej uzyskanej bez podstawy prawnej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji oraz ogłoszenia stosownego oświadczenia.

23. Co może orzec Sąd w przypadku rozpatrywania sprawy o naruszenie prawa z rejestracji?

W sprawach o naruszenie prawa z rejestracji sąd może orzec także o zajęciu towarów, opakowań i innych przedmiotów opatrzonych znakiem zarejestrowanym lub znakiem do niego podobnym oraz środków służących do reklamy i oznaczenia towarów tym znakiem w celu zabezpieczenia roszczeń o usuniecie tych znaków przed wprowadzeniem tych towarów do obrotu oraz uniemożliwienia ich reklamy.

24. Kiedy ulegają przedawnieniu roszczenia z powodu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego?

Roszczenia z powodu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat w tym również w stosunkach miedzy podmiotami gospodarczymi.

25. Od kiedy uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego przystopują roszczenia z tytułu naruszenia jego prawa?

Roszczenia przewidziane w art.20 przysługują uprawnionemu z tytułu rejestracji znaku towarowego od daty powiadomienia osoby używającej znaku towarowego o dokonanym zgłoszeniu tego znaku do rejestracji.

26. Kiedy można skutecznie dochodzić roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji?

Roszczeń, o których mowa w art.20 można dochodzić po uzyskaniu rejestracji znaku towarowego.

27. Jakie obowiązki ciąża na uprawnionym z licencji?

Uprawniony z licencji jest obowiązany powiadomić uprawnionego z tytułu rejestracji o działaniach osób trzecich naruszających prawo z rejestracji znaku towarowego.

28. Jakie prawo przysługuje uprawnionemu z licencji?

Uprawnionemu z licencji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przewidzianych w art. 20.

29. Kto może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego że miedzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem który jest używany lub ma być używany nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji tego znaku?

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy w postępowaniu spornym, że miedzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji tego znaku.

30. Czego może żądać korzystający ze znaku powszechnie znanego w Polsce jeżeli znak ten nie jest zarejestrowany?

Korzystający ze znaku powszechnie znanego w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli znak ten nie jest zarejestrowany, może żądać:

- unieważnienia prawa z rejestracji wydanego z naruszeniem przepisu Art.9 ust. l pkt 2

- zaprzestania używania tego znaku lub znaku podobnego przez inne przedsiębiorstwo dla towarów tego samego rodzaju, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

31. W jakim terminie korzystający ze znaku powszechnie znanego może dochodzić roszczeń?

Korzystający ze znaku powszechnie .znanego może dochodzie roszczeń w terminie pięciu lat od daty rejestracji tego samego lub podobnego znaku towarowego lub od daty rozpoczęcia używania tego samego lub podobnego znaku przez inne przedsiębiorstwo w zależności od tego. który termin upływa później.

32. Czego może żądać korzystający ze znaku powszechnie znanego gdy upływa termin do dochodzenia roszczeń?

Po upływie terminu do dochodzenia roszczeń korzystający ze znaku powszechnie znanego może zadać jedynie dokonania w znaku stosownych zmian wyłączających niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

33. W jakim przypadku korzystający ze znaku powszechnie znanego w Polsce może dochodzić swoich roszczeń pomimo upływu terminu do ich dochodzenia?

W razie gdy naruszający prawo do znaku powszechnie znanego w Rzeczypospolitej Polskiej działa w złej wierze roszczeń można dochodzić również po upływie okresu pięcioletniego.

34. W jakich przypadkach wygasa prawo z rejestracji znaku towarowego?

Prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa w skutek:
- upływu okresu ochrony,
- zrzeczenia się prawa przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego,
- nie używania znaku,
- utraty przez znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających,
- zaprzestania przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego działalności gospodarczej.

35. W jakiej formie uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego może się go zrzec w całości lub w części?

Uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego może zrzec się swego prawa w całości lub w części przez złożenie w Urzędzie Patentowym pisemnego oświadczenia. Do zrzeczenia jest wymagana pisemna zgoda osób. których prawa są wpisane do rejestru znaków towarowych, jeżeli zrzeczenie się prawa z rejestracji znaku towarowego mogłoby spowodować dla nich niekorzystne skutki.

36. Jaki okres nie używania znaku towarowego jest wymagany aby prawo z rejestracji wygasło?

Prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa. jeżeli uprawniony nie używał tego znaku w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kolejnych trzech lat.

37. Kiedy prawo z rejestracji nie wygasa mimo że uprawniony znaku nie używa?

Prawo z rejestracji znaku towarowego nie wygasa, jeżeli uprawniony wykaże, że z usprawiedliwionych powodów nie mógł używać znaku towarowego.

38. Kto może wystąpić z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe jak i o unieważnienie?

Z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe, jak również z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.

39. W jakim okresie od daty rejestracji można występować z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego?

Z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego można wystąpić w okresie pięciu lat od daty rejestracji.

40. W jakim przypadku można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, pomimo upływu okresu do złożenia takiego wniosku?

Po upływie tego okresu z wnioskiem takim można wystąpić jedynie w stosunku do uprawnionego, który uzyskał rejestrację działając w złej wierze.

41. Kto może uzyskać rejestracje wspólnego znaku towarowego?

Organizacja powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorstw, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jednym z państw członków Związku Paryskiego Ochrony Własności Przemysłowej, której istnienie nie jest sprzeczne z ustawodawstwem państwa, w którym działa może uzyskać rejestrację wspólnego znaku towarowego, zwanego dalej "znakiem wspólnym".

42. Gdzie są określone zasady używania znaku wspólnego w obrocie gospodarczym?

Zasady używania znaku wspólnego w obrocie gospodarczym przez organizacje, o której mowa w art.32. oraz przez zrzeszone w niej przedsiębiorstwa określa regulamin ustalony przez te organizacje.

43. Co w szczególności powinien określać regulamin ustalony przez organizację powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorstw?

Regulamin powinien w szczególności określać sposób używania znaku wspólne właściwości towarów, dla których oznaczenia znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości, skutki naruszenia postanowień regulaminu oraz wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do używania znaku.

44. Pod jakim warunkiem może być zarejestrowany znak wspólny?

Znak wspólny może być zarejestrowany po złożeniu do rejestru regulaminu.

45. Komu przysługuje uprawnienie do dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia znaku wspólnego?

Uprawnienie przysługuje organizacji na rzecz której znak został zarejestrowany, chyba ze zgodnie z regulaminem znaku wspólnego uprawnienie to przysługuje również zrzeszonym w niej przedsiębiorstwom.

46. Po jakim czasie od wygaśnięcia znaku wspólnego możliwa jest rejestracja znaku podobnego dla towarów tego samego rodzaju?

W razie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku wspólnego w stosunku do określonych towarów, niedopuszczalna jest rejestracja znaku podobnego do znaku wspólnego dla towarów tego samego rodzaju, zgłoszonego przez inne podmioty. jeżeli zgłoszenie to nastąpiło przed upływem pięciu lat od dnia wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku wspólnego.

47. Jakie przepisy stosuje się w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie znaków towarowych?

Do postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawach znaków towarowych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba ze przepisy ustawy stanowią inaczej.

48. W jakim terminie można wnieść odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego.

Termin do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Patentowego wynosi dwa miesiące.

49. Najpóźniej w jakim terminie można wnieść zażalenie na postanowienie Urzędu Patentowego?

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie tego Urzędu wynosi jeden miesiąc. od dnia doręczenia stronie postanowienia.

50. Kiedy uważa się za dokonane zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji?

Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji uważa się za dokonane w dniu w którym podanie zostało złożone w Urzędzie Patentowym albo nadane w polskim Urzędzie pocztowym pod adresem Urzędu Patentowego.

51. Co powinno zawierać podanie o zarejestrowanie znaku towarowego?

W podaniu o zarejestrowanie znaku towarowego wymienia się zgłaszającego, wskazuje znak towarowy oraz towary, dla których znak jest przeznaczony.

52. W jaki sposób określa się pierwszeństwo podań wniesionych w tym samym dniu do Urzędu Patentowego?

Pierwszeństwo podań wniesionych w rym samym dniu określa się według kolejności ich wpływu do Urzędu Patentowego.

53. Ile znaków towarowych można zgłosić w jednym podaniu?

W jednym podaniu można zgłosić do rejestracji tylko jeden znak.

54. Jakie działania podejmuje Urząd Patentowy w przypadku gdy w jednym podaniu zgłoszono kilka znaków towarowych?

W razie zgłoszenia do rejestracji w jednym podaniu 'więcej znaków Urząd Patentowy rozpatruje podanie w zakresie pierwszego znaku i jednocześnie wzywa zgłaszającego do wniesienia w terminie trzech miesięcy odrębnych podań dla pozostałych znaków. Zgłoszenie takie uważa się za dokonane w dniu wniesienia pierwszego podania. W razie nie wniesienia odrębnych podań Urząd Patentowy umarza postępowanie w rym zakresie.

55. Czego dotyczyć mogą postanowienia Urzędu Patentowego wydawane w toku rozpatrywania podania o rejestrację znaku towarowego?

W toku rozpatrywania podania Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego do uzupełnienia braków lub usunięcia usterek podania i dokumentów.

56. W jakim terminie zgłaszający znak towarowy musi złożyć odpowiedź na postanowienia Urzędu Patentowego?

Zgłaszający znak towarowy musi złożyć odpowiedz na postanowienie w terminie trzech miesięcy pod rygorem umorzenia postępowania. Termin ten na wniosek zgłaszającego może być przedłużony na dalszy okres trzech miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach - ponadto dwukrotnie przedłużony na dalsze okresy - trzy miesięczne, po wniesieniu stosownych opłat.

57. Jakie skutki grożą zgłaszającemu w przypadku braku wykonania postanowienia Urzędu Patentowego?

W toku rozpatrywania podania Urząd Patentowy' wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego do uzupełnienia braków lub usunięcia usterek podania i dokumentów w terminie trzech miesięcy pod rygorem umorzenia postępowania. Termin ten na wniosek zgłaszającego może być przedłużony na dalszy okres trzech miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach - ponadto dwukrotnie przedłużonym na dalsze okresy trzy miesięczne, po wniesieniu stosownych opłat. W przypadku me wykonania w terminie postanowienia Urząd Patentowy umorzy postępowanie.

58. O ile może być przedłużony termin na wykonanie postanowienia Urzędu patentowego i pod jakim warunkiem?

Termin ten na wniosek zgłaszającego może być przedłużony na dalszy okres trzech miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach - ponadto dwukrotnie przedłużonym na dalsze okresy trzy miesięczne, po wniesieniu stosownych opłat.

59. Czy jest możliwa po wzniesieniu podania o rejestrację znaku towarowego zmiana istoty zgłoszonego znaku lub rozszerzenie wykazu towaru?

Po wniesieniu podania zgłaszający nie może w ramach tego podania zmienić istoty zgłoszonego znaku ani rozszerzyć wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony.

60. Jakie elementy znaku towarowego bada Urząd Patentowy w toku postępowania?

W toku postępowania Urząd Patentowy bada czy zgłoszony znak odpowiada ustawowym warunkom rejestracji oraz czy nie narusza praw osób trzecich.

61. W jakim przypadku znak towarowy może być zgłoszony za granicą?

Znak towarowy może być zgłoszony za granica do rejestracji po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

62. Czy w zarejestrowanym znaku towarowym można dokonywać zmian lub rozszerzać wykaz towarów,dla których znak został zarejestrowany?

W zarejestrowanym znaku towarowym me można dokonywać zmian ani rozszerzać wykazu towarów, dla których maić został zarejestrowany.

63. Kiedy najwcześniej i najpóźniej można złożyć wniosek o przedłużenie rejestracji znaku towarowego na następny okres ochronny?

- Wniosek o przedłużenie prawa z rejestracji znaku towarowego na następny okres dziesięcioletni składa się przed upływem poprzedniego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem tego okresu. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony również w ciągu sześciu miesięcy po upływie tego okresu ochrony.

64. Co musi zawierać wniosek o przedłużenie prawa rejestracji znaku towarowego?

Wniosek o przedłużenie prawa z rejestracji znaku towarowego musi zawierać oświadczenie o używaniu znaku lub wykazanie, ze z usprawiedliwionych powodów uprawniony nie mógł używać znaku towarowego.

65. Jakie sprawy z zakresu znaków towarowych rozpatruje Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego?

Urząd Patentowy rozpatruje w trybie postępowania spornego sprawy:
- o ustalenie, że miedzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamierza używać inne przedsiębiorstwo nie zachodzi podobieństwo,
- o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygaśnięcie w razie utraty przez znak dostatecznych znamion odróżniających lub zaprzestania przez uprawnionego z tytułu rejestracji działalności gospodarczej,
- o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego z powodu niespełnienia ustawowych warunków rejestracji lub naruszenia prawa do znaku powszechnie znanego w Polsce.

66. Jakiej karze podlega ten kto wprowadza do obrotu towary lub świadczone usługi oznacza znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać?

Kto wprowadzane do obrotu towar albo świadczone usługi oznacza zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać, podlega karze pozbawienia wolności do roku karze ograniczenia wolności do roku lub karze grzywny.

67. Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu używania przez jednostkę znaku którego nie ma prawa używać?

W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność przewidziana, w ust l ponosi kierownik takiej jednostki, a jeżeli została wyznaczona w tej jednostce osoba odpowiedzialna za wprowadzanie towarów do obrotu albo zaświadczone usługi tą osobą.

Tworzywa sztuczne - Newsy
Tworzywa sztuczne - Linki
Tworzywa sztuczne - Forum
Tworzywa sztuczne - Galeria
Tworzywa sztuczne - Video
Tworzywa sztuczne
Budowa wtryskarki
Układy plastyfikujące
Wtryskarki tworzyw sztucznych
Wytłaczarki tworzyw sztucznych
tworzywa sztuczne
układy plastyfikujące
katalog stron
skrypt katalogu stron
firmy zielona góra
termografia
termowizja
forum termowizja
autocad
motocykle
plastpol
taropak
wtryskarki
narzędziownie
toczenie

Copyright 2006-2012 Tworzywa.INFO

Wszystkie prawa zastrzeżone
All rights reserved.