UPDATE command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.99' for table 'ep_settings' Wynalazczość w pytaniach i odpowiedziach - Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFOtworzywa sztuczne
Strona Główna Tworzywa sztuczne Wtryskarki Wytłaczarki Forum Galeria Linki Video On-Line Reklama w serwisie Kontakt 20 Lipiec 2019
Reklama

 
Reklama
układy plastyfikujące

termowizja

reklama na tworzywa.info
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 
Newsletter - Zapisz się!
Podaj swój e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać bezpłatne informacje z naszego serwisu:
Zapisz Wypisz
 
Zobacz także:

tworzywa sztuczne - budowa wtryskarki

tworzywa sztuczne - mapa imprez

katalog gataunków stali na formy do wtryskarek tworzywa sztucznych

 
Linki sponsorowane

 
Startowa | Ulubione | E-Mail
startuj z nami dodaj do ulubionych napisz e-maila
 
Losowa fotografia
 
Nawigacja

Tworzywa Sztuczne

Oferta

Media i edukacja

Targi, konferencje

Tworzywa szt. / normy

Certyfikat Europejski

Tworzywa sztuczne

Technika w PTS

Przetwórstwo tworzyw

 
Tworzywa sztuczne | Szukaj
 
INSERT command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.99' for table 'ep_online'
Statystyka serwisu
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
WITAJ
BellReyes2
jako nowy użytkownik

Zarejestrowanych Użytkowników: 3576

Głównych administratorów: 1
Administratorów: 0
Uzytkowników: 3575

Użytkownicy Online:

BennyRap34 tygodni
RENTAlag39 tygodni
traktorger39 tygodni
chupaSger39 tygodni
viktoriaanal39 tygodni

Gości Online: 0

Twoje IP: 35.171.183.163

Tematów na Forum 7009
Postów na Forum 7013
Komentarzy 14
News'y 60
Albumy 11
Zdjecia 608
Kategorii w Linkach 19
Linków 210
 
Prasa branżowa

TS Raport

Tworzya Sztuczne i Chemia

Rynek Tworzyw

Tworzywa

Plastics Review

Chemical Review

 
Ankieta Dla Gości
Jakie tworzywa sztuczne są najczęściej przetwarzane?

poliamidy PA

polietyleny PE

polipropyleny PP

polistyreny PS

 
 Wynalazczość w pytaniach i odpowiedziach
1. Co oznacza określenie "projekt wynalazczy"?

Określenie "projekt wynalazczy" oznacza wynalazki, wzory użytkowe i projekty racjonalizatorskie.

2. Na jakich zasadach obywatele państw obcych oraz zagraniczne osoby prawne korzystają w Polsce z uprawnień w zakresie spraw wynalazczości?

Obywatele państw obcych oraz zagraniczne osoby prawne korzystają z uprawnień w zakresie spraw wynalazczości na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolita Polska lub na zasadzie wzajemność.

3. Jakiego rodzaju stosunki normuje ustawa o wynalazczości?

Ustawa o wynalazczości normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich.

4. Co na warunkach w ustawie przysługuje twórcy projektu wynalazczego?

Twórcy projektu wynalazczego przysługuje prawo do uzyskania patentu prawa ochronnego oraz wynagrodzenia. Ponadto twórcy przysługuje prawo, aby wymieniano go w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach; publikacjach jako twórcę projektu.

5. W jakim zakresie przepisy ustawy o wynalazczości naruszają postanowienia zawarte w umowach międzynarodowych?

Przepisy ustawy nie naruszają postanowień zawartych w umowach międzynarodowych.

6. Czy za współtwórcę projektu wynalazczego można uznać osobę, która udzieliła pomocy przy dokonaniu projektu wynalazczego?

Za współtwórcę projektu wynalazczego nie uważa się osoby, która udzieliła pomocy przy dokonaniu projektu.

7. Kto może udzielać pomocy twórcom projektów wynalazczych?

Pomocy, twórcą udzielają organizacje społeczne, do których zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości; a także działające w podmiotach gospodarczych organy samorządu.

8. Jakie ustawowe przesłanki są wymagane od wynalazku podlegającemu opatentowaniu?

Wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania.

9. Kiedy rozwiązanie będące przedmiotem wynalazku uważa się za nowe?

Rozwiązanie uważa się za nowe jeśli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, nie zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania, w szczególności przez publikacją, jawne stosowanie lub wystawienie na wystawie publicznej.

10. Na jakie wynalazki nie udziela się patentów?

Nie udziela się patentów na:
1) nowe odmiany roślin, ras zwierząt oraz biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt,
2) sposoby leczenia chorób w dziedzinie medycyny i weterynarii oraz ochrony roślin,
3) wynalazki, z których korzystanie byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem lub porządkiem publicznym; nie dotyczy to przypadków, gdy prawo ogranicza tylko sprzedaż wytworu opatentowanego lub wytworzonego opatentowanym sposobem, pogramy do maszyn cyfrowych,
4) produkty przemian jądrowych,
5) naukowe zasady i odkrycia,

11. Kto udziela patentów i wydaje dokumenty patentowe?

Właściwym do udzielenia patentów i wydawania dokumentów patentowych jest Urząd Patentowy.

12. Jakie uprawnienia związane są z uzyskaniem patentu?

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Państwa.

13. Jak długo trwa patent?

Patent trwa dwadzieścia lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

14. Co określa zakres przedmiotowy patentu?

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawinę w opisie patentowym.

15. Przypadki kiedy korzystając z wynalazku nie narusza się patentu?

- Nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji, ich części i urządzeń, które znajdują się na obszarze Państwa przejściowo, oraz przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej.
- Nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku dla celów państwowych, w niezbędnym wymiarze i bez znacznego uszczerbku dla uzasadnionego interesu gospodarczego uprawnionego z patentu, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Nie narusza się patentu na wynalazek dotyczący środków farmaceutycznych przez wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.
- Nie narusza się patentu na wynalazek przez stosowanie wynalazku dla celów badawczych.

16. Kto i w jakich przypadkach może uzyskać patent dodatkowy?

Uprawniony z patentu na wynalazek może uzyskać patent dodatkowy dla ulepszeń lub uzupełnień tego wynalazku, jeżeli te ulepszenia lub uzupełnienia posiadają cechy wynalazku, a nie mogą być stosowane samoistnie. Można również uzyskać patent dodatkowy do już otrzymanego patentu dodatkowego.

17. Kiedy traci moc patent dodatkowy i kiedy staje się samoistny i jak długo trwa?

Patent dodatkowy traci moc razem z patentem głównym, jeżeli jednak patent główny traci moc z przyczyny nie wpływającej na wynalazek objęty patentem dodatkowym, pierwszy patent dodatkowy staje się samoistny i zachowuje moc w okresie, na który został udzielony patent główny.

18. Co to jest patent zależny, kiedy może stać się niezależny?

Wynalazek, z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patem wcześniejszy), może być przedmiotem patentu zależnego. Patent zależny staje się niezależnym w razie wygaśnięcia patentu wcześniejszego.

19. Kto może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem?

Kto ma w tym interes prawny, może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, ze wskazana produkcja me jest objęta określonym patentem.

20. Kto ma prawo do uzyskania patentu?

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek (prawo do patentu) przysługuje twórcy wynalazku. Jeżeli wynalazku dokonało więcej osób, prawo to przysługuje im wspólnie.

21. Kiedy prawo do patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu?

Prawo do patentu na wynalazek dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

22. Jakie prawa przysługują podmiotowi gospodarczemu w przypadku dokonania, wynalazku przy pomocy tego podmiotu?

W przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy podmiotu gospodarczego, podmiotowi temu przysługuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie. W umowie o udzielanie pomocy strony mogą ustalić, ze prawo do uzyskania patentu na taki wynalazek przysługuje w całości lub części podmiotowi gospodarczemu.

23. Co mogą określać umowy zawierane miedzy podmiotami gospodarczymi?

Umowy zwierane miedzy podmiotami gospodarczymi mogą określać podmiot, któremu przysługuje prawo do patentu w razie dokonania wynalazku w związku z wykonywaniem tych umów.

24. Według jakiej daty oznacza sie pierwszeństwo do uzyskania patentu?

Pierwszeństwu do uzyskania patentu na wynalazek oznacza się według daty zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu oznacza się według daty wystawienia wynalazku na wystawie publicznej na obszarze Państwu lub za granicą jeżeli zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie sześciu miesięcy od tej daty.

25. Według jakiej daty oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu w Polsce obywatelom państw obcych oraz zagranicznym osobom prawnym, państw należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej?

Obywatelom państw obcych oraz zagranicznym osobom prawnym państw należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej, a także obywatelom i osobom prawnym innych państw, jeżeli mają miejsce zamieszkania lub siedzibę albo prowadza rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w jednym z państw należących do tego Związku, przysługuje na zasadach określonych w umowach międzynarodowych pierwszeństwo do uzyskania patentu w Rzeczypospolitej Polskiej według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania ochrony w jednym z tych państw, jeżeli zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym dokonują w okresie dwunastu miesięcy od tej daty.

26. Co powinno zawierać zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu?

Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu dokonuje się przez wniesienie do Urzędu Patentowego podania wraz z opisem wynalazku ujawniającym jego istotę, zastrzeżeniami patentowymi, skrótem opisu i w razie potrzeby rysunkami.

27. Kiedy zgłoszenie wynalazku uważa się za dokonane?

Zgłoszenie uważa się za dokonane w czasie, w którym zostało złożone w Urzędzie Patentowym albo nadane w polskim urzędzie pocztowym pod adresem Urzędu Patentowego.

28. Co powinien wskazać w podaniu zgłaszający wynalazek, jeżeli nie jest jego twórcą?

Jeżeli zgłaszający wynalazek nie jest jego twórca, obowiązany jest wskazać w podaniu wynalazcę oraz podstawę swojego prawa do patentu.

29. Kto określa szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wynalazku?

Prezes Urzędu Patentowego określi szczegółowe wymogi jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wynalazku.

30. Czego może dotyczyć oświadczenie składane w podaniu do Urzędu Patentowego przez zgłaszającego wynalazek?

Zgłaszający wynalazek powinien w podania złożyć oświadczenie, czy chce skorzystać z prawa pierwszeństwa, wynikającego z wystawienia wynalazku na wystawie publiczne albo ze zgłoszenia dokonanego za granica.

31. Do jakich czynności może wzywać zgłaszającego Urząd Patentowy, w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku?

Urząd Patentowy może w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku wydawać postanowienia wzywająca zgłaszającego, w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia wskazanych braków i istotnych usterek. Na postanowienia te przysługuje zażalenie, W razie nieuwzględnienia zażalenia termin biegnie na nowo.

32. Jaka decyzję podejmie Urząd Patentowy w przypadku nie zastosowania się w wyznaczonym terminie do postanowienia wzywającego do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia wskazanych braków i istotnych usterek?

W razie nie zastosowania się w wyznaczonym terminie do postanowień wzywających, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia wskazanych braków i istotnych usterek, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.

33. W jakich przypadkach Urząd Patentowy postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli uchybienie terminu procesowego przez zgłaszającego nastąpiło w toku rozpatrywania zgłoszenia?

Jeżeli uchybienie terminu procesowego przez zgłaszającego nastąpiło w toku rozpatrywania zgłoszenia. Urząd Patentowy na wniosek zgłaszającego postanowi o przywróceniu terminu, jeśli zgłaszający uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

34. W jakim terminie zgłaszający może wnieść do Urzędu Patentowego wniosek o przywrócenie terminu, gdy uchybienie terminu nastąpiło w toku rozpatrywania zgłoszenia?

Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do Urzędu Patentowego w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia. w którym termin ten upłynął, równocześnie z wnioskiem zgłaszający powinien dopełnić czynność dla której został określony termin.

35. Do kiedy zgłaszający wynalazek może wprowadzić uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, jeżeli nie zmieniają one istoty zgłoszonego wynalazku ani nie uzasadniają zmiany pierwszeństwa do uzyskania patentu?

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku. jeżeli nie zmieniają one istoty zgłoszonego wynalazku ani nie uzasadniają zmiany pierwszeństwa do uzyskania patentu.

36. Kiedy zgłaszający wynalazek może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy?

Zgłaszający wynalazek może w podaniu. w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch mięsiw od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielania patentu. Złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dacie zgłoszenia wynalazku.

37. Kto jest stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu?

Stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu jest zgłaszający wynalazek.

38. Kto może być pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych ze zgłoszeniem i rozpatrywaniem oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków?

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków pełnomocnikiem może być tylko rzecznik patentowy. Osoby zagraniczne mogą działać tylko przez rzecznika patentowego mającego stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

39. Jaki obowiązek spoczywa na osobach uczestniczących w przygotowaniu i wydaniu opinii w toku badanie zgłoszenia wynalazku?

Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydaniu tych opinii są zobowiązane do nie ujawniania danych dotychczasowych zgłoszenia.

40. Czy mogą być bez zgody zgłaszającego ujawnione informacje o dokonaniu zgłoszenia lub akta dotyczące zgłoszenia, w toku postępowania poprzedzającego ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku?

W toku postępowania poprzedzającego ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku, o którym mowa w art, 34 ust. 1. akta dotyczące tego zgłoszenia nie mogą być bez zgody zgłaszającego ujawnione ani udostępnione osobom nieuprawnionym. Urząd Patentowy może udostępnić osobom trzecim, informację o dokonaniu tego zgłoszenia ujawniając numer, datę zgłoszenia, tytuł zgłoszenia oraz zgłaszającego, jeżeli zgłaszając w podaniu wyrazi na to zgodę.

41. Kiedy Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku?

Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku niezwłocznie po upływie osiemnastu miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku lub od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu, w zależności od tego. który z tych terminów upływa wcześniej. Zgłaszający może jednak w podaniu lub w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa, złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

42. W jakim czasie od daty ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku można zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu?

W ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu.

43. Kiedy osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem zgłoszenia wynalazku, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami?

Od dnia ogłoszenia, w Biuletynie Urzędu Patentowego osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem wynalazku, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami.

44. Od kiedy zgłoszony do Urzędu Patentowego wynalazek korzysta z tymczasowej ochrony?

Z chwila ogłoszenia o ogłoszeniu wynalazek korzysta z tymczasowej ochrony od dnia ogłoszenia go w Urzędzie Patentowym. Chyba że zgłoszenie wynalazku zostało wycofane albo Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu.

45. W jakim przypadku Urząd Patentowy wyda decyzję w sprawie udzielenia patentu?

Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzje w sprawie jego udzielenia.

46. Kiedy najwcześniej Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia patentu?

Decyzję o odmowie udzielenia patentu Urząd Patentowy może wydać również przed ogłoszeniem o zgłoszeniu.

47. Pod jakim warunkiem Urząd Patentowy udziela patentu?

Urząd Patentowy udziela patentu pod warunkiem wniesienia przez zgłaszającego opłaty za pierwszy okres ochrony.

48. Jaką decyzję podejmuje Urząd Patentowy w przypadku nie uiszczenia przez zgłaszającego opłaty za pierwszy okres ochronny?

W razie nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

49. W jaki sposób Urząd Patentowy stwierdza udzielenie patentu?

Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego.

50. Części składowe dokumentu patentowego?

Częścią składowa dokumentu patentowego jest opis wynalazku wraz z ostrzeżeniami patentowymi i rysunkami (opis patentowy). Opis patentowy, publikuje się.

51. Czego może dotyczyć sprostowanie opisu patentowego?

Sprostowanie opisu patentowego może dotyczyć Tylko błędów drukarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

52. Co powinien uczynić uprawniony z patentu, gdy po udzieleniu patentu na jego wynalazek zgłoszony zostanie taki sam wynalazek z pierwszeństwem wcześniejszym?

Gdy po udzieleniu patentu na wynalazek zgłoszony zostanie taki sam wynalazek z pierwszeństwem wcześniejszym, uprawniony z patentu powinien złożyć w terminie określonym przez Urząd Patentowy oświadczenie co do zasadności tego zgłoszenia.

53. Jaka decyzje podejmie Urząd Patentowy, w przypadku gdy po udzieleniu patentu zostanie zgłoszony taki sam wynalazek z pierwszeństwem wcześniejszym, natomiast uprawniony z patentu nie złoży w określonym terminie oświadczenia co do zasadności tego zgłoszenia?

W razie nie złożenia przez uprawnionego z patentu oświadczenia co do zasadności zgłoszenia, decyzja o udzieleniu patentu zostanie uchylona.

54. Jaką procedurę przewidują przepisy ustawy o wynalazczości, w przypadku gdy po udzieleniu patentu zgłoszony zostanie taki sam wynalazek z pierwszeństwem wcześniejszym, natomiast uprawniony z patentu podniesie zarzut, że zgłoszenie jest bez zasadne?

Jeżeli uprawniony z patentu podniesie zarzut, ze zgłoszenie jest bezzasadne, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

55. W jakim organie Urzędu Patentowego ogłasza się o udzieleniu patentu lub o sprostowaniu opisu patentowego?

Ogłasza się w organie Urzędu Patentowego R.P. "Wiadomości Urzędu Patentowego".

56. Jakich wyjaśnień może żądać Urząd Patentowy od uprawnionego z patentu?

Urząd Patentowy może żądać od uprawnionego z patentu lub z licencji wszelkich wyjaśnień dotyczących zakresu korzystania z wynalazku w celu stwierdzenia, w jaki sposób prawo wyłączne jest używane.

57. Kto może w swoim przedsiębiorstwie bezpłatnie korzystać z wynalazku, na który został udzielony patent innej osobie?

Kto w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu w dobrej wierze korzystał z wynalazku na obszarze Państwa, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, u jakim dotychczas korzystał z wynalazku. Prawo to przystosuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

58. Czy prawo bezpłatnego korzystania w swoim przedsiębiorstwie z wynalazku na który udzielono patentu innej osobie może przejść na osobę trzecią?

Prawa te mogą przejść na inna osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

59. Czy prawo do patentu oraz patent są zbywalne?

Prawo do patentu oraz patem są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.

60. W jakim organie Urzędu Patentowego ogłasza się decyzję o odmowie udzielenia patentu?

Ogłasza się w organie Urzędu Patentowego R.P "Wiadomości Urzędu Patentowego"

61. Zachowania jakiej formy wymaga się od umowy o przeniesienie prawa do patentu?

Umowa o przeniesienie praw wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

62. Kiedy przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich?

Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwila wpisu do rejestru patentowego.

63. Jakie prawa przysługują współuprawnionemu z patentu?

Współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu.

64. Jakie obowiązki ciąża na współuprawnionym w przypadku uzyskania korzyści z korzystania z wynalazku?

W razie uzyskania korzyści z korzystania ; wynalazku przez jednego a współuprawnionych jest on obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści, po potraceniu poniesionych nakładów.

65. Co oznacza termin "licencja"?

Licencja jest to upoważnienie udzielone przez uprawnionego z. patentu lub prawa ochronnego innej osobie do korzystania z jego wynalazku lub wzoru użytkowego (umowa licencyjna).

66. Jakiej formy wymaga udzielenie licencji?

Umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

67. Jakie prawa przysługują uprawnionemu z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru patentowego?

Uprawniony z licencji wyłącznej wpisaną do rejestru patentowego może na równi z uprawnionym z patentu dochodzie roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

68. Termin "licencja niewyłączna"?

Jeżeli w umowie licencyjnej inaczej nie postanowiono, udzielenie licencji nie wyklucza możliwości udzielenia dalszej licencji na korzystanie z wynalazku, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu.

69. Termin "licencja pełna"?

Jeżeli w umowie licencyjnej inaczej nie postanowiono, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna).

70. Termin "sublicencja"?

Uprawniony z licencji na korzystanie z wynalazku może udzielić sublicencji tylko za zgoda uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone.

71. Terminu "licencja przymusowa"?

Licencja przymusowa jest to zezwolenie na korzystanie z wynalazku stanowiącego przedmiot patentu innej osoby udzielone przez Urząd Patentowy, w trybie postępowania spornego.

72. Jakie są niezbędne wymogi dla udzielenia licencji przymusowej?

Urząd Patentowy, w trybie postępowania spornego, może udzielić zezwolenia i licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku stanowiącego przedmiot patentu innej osoby gdy:
1) jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia Państwa,


2) zostało stwierdzone, ze prawo wyłączne jest nadużywane w rozumieniu ort. 4.2. -,w szczególności jeżeli:

a) uprawniony z patentu bez uzasadnionych powodów nie udostępnia lub utrudnia udostępnienie produktów według wynalazku na warunkach zaspokajających potrzeby społeczne,

b) uprawniony z patentu uniemożliwia zaspokojenie potrzeb społecznych przez sstosowanie wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjne z tym ze w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem paleniu zależnego (licencji wzajemnej).

73. Kiedy najwcześniej może być udzielona licencja przymusowa gdy przesłanką jej udzielenia jest niedostateczne udostępnienie produktów według wynalazku?

Udzielenie takiej licencji z powodu niedostatecznego udostępnienia produktów według wynalazku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech lal od daty udzielenia patentu.

74. Jaki obowiązek ciąży na korzystającym z wynalazku na podstawie licencji przymusowej?

Korzystający z wynalazku na podstawie licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej licencji.

75. Co zawiera decyzja o ustanowieniu licencji przymusowej?

W decyzji o ustanowieniu licencji przymusowej zostaną określone w szczególności: zakres i czas trwania licencji, szczegółowe warunki jej wykonania, wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i termin jej zapłaty.

76. Czego licencja przymusowa nie może przyznawać osobie, która licencje uzyskała?

Licencja przymusowa nie może przyznawać osobie, która licencję uzyskała wyłącznego prawa korzystania z wynalazku.

77. Kiedy i na czyj wniosek, może być zmieniona decyzja o ustanowieniu licencji (sublicencji) przymusowej tj. części dotyczącej treści licencji lub wysokości opłaty za licencję (sublicencję)?

Decyzja o ustanowieniu licencji lub sublicencji przymusowej w części dotyczącej treści licencji lub wysokości opłaty za licencję (sublicencje) może być po upływie dwóch lat zmieniona na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, jeżeli wskutek istotnej zmiany stosunków okaże się to ze względu słuszności konieczne.

78. Termin "licencja otwarta"?

Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku nieodpłatnie lub za odpowiednią opłatą (licencja otwarta). Oświadczenie nie podlega odwołaniu.

79. Gdzie jest wpisywane i ogłaszane oświadczenie uprawnionego z patentu o gotowości udzielenia licencji otwartej?

Oświadczenie uprawnionego z patentu wpisuje się do rejestru patentowego oraz ogłasza w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

80. Jakie przywileje przysługują uprawnionemu z patentu w przypadku złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej?

W razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji, uprawniony z patentu uiszcza opłaty okresowe związane z ochrona wynalazku, zmniejszone o połowę.

81. Jaką licencją jest licencja otwarta?

Licencja otwarta jest niewyłączna i pełna.

82. Jaka jest maksymalna wysokość opłaty licencyjnej w przypadku licencji otwartej?

Opłata licencyjna me może przekraczać 10% efektów uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku.

83. Kiedy umowa licencyjna, w przypadku licencji otwartej, może być rozwiązana przez licencjobiorcę?

Umowa licencyjna może być rozwiązana przez licencjobiorcę z końcem roku kalendarzowego, w którym upływa trzyletni okres jej obowiązywania, za uprzednim rocznym wypowiedzeniem; postanowienia umowy mniej korzystne dla licencjobiorcy są nieważne.

84. Termin "licencja dorozumiana"?

Jeżeli wykonawca umowy o prace badawcze lub rozwojowe przekazał zamawiającemu wyniki prac zawierające wynalazek domniemywa się że udzielił on zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazku (licencja dorozumiana).

85. Czego może żądać uprawniony w przypadku zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu przez osobę nieuprawnioną?

W razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać odrzucenia zgłoszenia albo unieważnienia patentu. Może również żądać udzielenia mu patentu, a także przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu.

86. Czego może żądać uprawniony z patentu, w przypadku gdy jego patent został naruszony?

Ten, którego patent został naruszony, może zadać zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz wydania uzyskanych korzyści albo wynagrodzenia szkody, na zasadach ogólnych.

87. O czym dodatkowo może orzec sąd rozstrzygając w sprawie o naruszenie patentu?

Sąd rozstrzygając w sprawie o naruszenie patentu może orzec na wniosek uprawnionego również o bezprawnie wytworzonych wyrobach i środkach użytych do ich wytwarzania.

88. Kiedy ulegają przedawnieniu roszczenia z powodu naruszenia patentu?

Roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

89. Kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia, w przypadku roszczeń z powodu naruszenia patentu?

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia. w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu patentu, oddzielnie co do każdego naruszenia.

90. Kiedy bieg przedawnienia roszczeń z powodu naruszenia patentu ulega zawieszeniu?

Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Patentowym a udzieleniem patentu.

91. Termin "wynalazek tajny"?

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego uważa się za wynalazek tajny, jeżeli wchodzi w zakres obrony lub bezpieczeństwa Państwa.

92. Na kim ciąży obowiązek zabezpieczenia tajności wynalazku?

Obowiązek zabezpieczenia tajności wynalazku ciąży na wynalazcy i osobach pracujących przy wynalazku, a także na kierowniku podmiotu gospodarczego, w którym są lub były prowadzone prace nad wynalazkiem tajnym.

93. Na kogo przechodzi prawo do patentu ni wynalazek tajny?

Prawo do patentu na wynalazek tajny dotyczący spraw z zakresu obrony Państwa przechodzi na Skarb Państwa, który reprezentuje Minister Obrony Narodowej, a prawo do patentu na wynalazek tajny dotyczący spraw z zakresu bezpieczeństwa Państwa przechodzi na Skarb Państwa, który reprezentuje Minister Spraw Wewnętrznych.

94. Przez kogo i kiedy patent może być unieważniony?

Patent może być unieważniony przez Urząd Patentowy w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

95. Kto może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu?

Każdy kto ma w tym interes prawny, w interesie publicznym Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania w tej sprawie.

96. W jakich przypadkach Urząd Patentowy wyda decyzję o wygaśnięciu patentu?

Urząd Patentowy wyda decyzje o wygaśnięciu patentu w przypadku:
- zrzeczenia się patentu przez uprawnionego wobec Urzędu Patentowego za zgoda osób. którym służą prawa na patencie, albo
- zalegania z opłata ponad sześć miesięcy.

97. W jakim przypadku Urząd Patentowy uchyli decyzje, w której orzeczono o wygaśnięciu patentu z powodu zalegania z oplata ponad sześć miesięcy?

Urząd Patentowy uchyli decyzje, w której orzeczono o wygaśnięciu patentu gdy przywrócony został termin do uiszczenia zaległej opłaty.

98. Kiedy wynalazek będący przedmiotem prawa do patentu polskiego podmiotu gospodarczego bądź obywatela polskiego, mającego stale miejsce zamieszkania w Polsce może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony?

Wynalazek będący przedmiotem prawa do patentu polskiego podmiotu gospodarczego bądź obywatela polskiego, mającego stale miejsce zamieszkania w Polsce, może być zgłoszony za granica w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

99. Definicja wzoru użytkowego, podlegającego ochronie?

Wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

100. Kto i w jaki sposób stwierdza udzielenia prawa ochronnego?

Udzielenie prawa ochronnego stwierdza Urząd Patentowy przez wydanie świadectwa ochronnego.

101. Gdzie dokonuje się wpisu o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy?

O udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy dokonuje się wpisu do rejestru praw ochronnych prowadzonego przez Urząd Patentowy.

102. Co nabywa uprawniony, przez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy?

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Państwa.

103. Jak długo może trwać ochrona wzoru użytkowego?

Prawo ochronne trwa pięć lat od daty zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym. Na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego może ono być przedłużone do dalszych pięciu lat.

104. Co określa zakres przedmiotowy prawa ochronnego?

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

105. Co można uznać w świetle ustawy za projekt racjonalizatorski?

Za projekt racjonalizatorski może być uznane przez podmiot gospodarczy rozwiązanie, zgłoszone przez twórcę, nadające się do zastosowania.

106. Jak może rozporządzać swoim prawem twórca wynalazku, któremu przysługuje prawo do patentu?

Twórca wynalazku, któremu przysługuje prawo do patentu, może przenieść to prawo za uzgodniona zapłata na rzecz podmiotu gospodarczego lub przekazać wynalazek do korzystania przez ten podmiot.

107. Kiedy i pod jakim warunkiem następuje przejście prawa do patentu, w przypadku przekazania wynalazku przez twórcę do korzystania podmiotowi gospodarczemu?

W przypadku przekazania wynalazku do korzystania zgodnie z ust 1. przejście prawa do patentu następuje z dniem zgłoszenia wynalazku podmiotowi gospodarczemu, pod warunkiem przyjęcia go przez ten podmiot do korzystania w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia, chyba, że strony ustala inny termin.

108. Kiedy twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku przez podmiot gospodarczy?

Twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez podmiot gospodarczy, gdy podmiotowi temu przysługuje prawo do patentu zgodnie z przepisami art. 20 ust. I lub art. 98 ust 2 albo prawo do korzystania z wynalazku na podstawie art. 20 ust. 3 chyba ze umowa sianowi inaczej.

109. W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie twórcy za korzystanie z jego wynalazku przez podmiot gospodarczy?

Jeżeli umowa me stanowi inaczej, wynagrodzenie ustala podmiot gospodarczy u słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez ten podmiot.

110. W jakim terminie podmiot gospodarczy wypłaca wynagrodzenie twórcy za korzystanie z wynalazku?

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, wypłaca się w całości najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku lub w częściach w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku uzyskiwana korzyści z wynalazku.

111. Kiedy twórca projektu wynalazczego może żądać odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia?

Twórca projektu wynalazczego może zadać odpowiedniego podwyższenia zapłat) lub wynagrodzenia, jeżeli jest ono rażąco niskie w stosunku do korzyści osiąganych przez podmiot gospodarczy.

112. Kiedy wypłacone wynagrodzenie za projekt wynalazczy podlega zwrotowi?

Wypłacone wynagrodzenie za projekt wynalazczy podlega zwrotowi, gdy wypłata wynagrodzenia nastąpiła na rzecz osoby działającej w złej wierze albo w wyniku karalnego czynu.

113. Gdzie twórca projektu wynalazczego może dochodzić roszczenia o wynagrodzenie?

Twórca projektu wynalazczego może dochodzie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego projektu przed sądem wojewódzkim. Twórca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sadowych.

114. Jakie prawo przysługuje osobie, która w podmiocie gospodarczym udzieliła twórcy projektu wynalazczego pomocy w dokonaniu lub opracowaniu projektu?

Osoba, która w podmiocie gospodarczym udzieliła twórcy projektu wynalazczego pomocy u dokonaniu lub opracowaniu projektu, ma prawo do wynagrodzenia określonego w umowie.

115. Jakie przepisy obowiązują Urząd Patentowy przy wydawaniu decyzji i postanowień przewidzianych w ustawie?

Urząd Patentowy przy wydawaniu decyzji i postanowień przewidzianych w ustawie stosują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

116. Jakie sprawy rozpatruje Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego?

Urząd Patentowy wydaje decyzję w trybie postępowania spornego w sprawach o:
- unieważnienie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy,
- przeniesienie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy uzyskanego przez osobę nieuprawniona,
- uznanie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy za zależny,
- prawo korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego w przypadkach określonych w art 43.70 i 74,
- ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem lub prawem ochronnym na wzór użytkowy,
- inne sprawy należące zgodnie z przepisami do właściwości Urzędu Patentowego, działającego w trybie postępowania spornego.

117. Jaki organ Urzędu Patentowego orzeka w postępowaniu spornym?

Urząd Patentowy orzeka w sprawach spornych W kolegiach przy współudziale przedstawicieli organizacji, o których mowa w art. 9.

118. Kto rozpatruje odwołania od decyzji Urzędu Patentowego i zażalenia na postanowienia tego Urzędu?

Odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego i zażalenia na postanowienia tego Urzędu, rozpatruje Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym.

119. Kto nie może zasiadać w składzie kolegiom Komisji Odwoławczej?

W składzie kolegium Komisji Odwoławczej nie mogą zasiadać osoby, które brały udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

120. Kto przewodniczy w kolegiach działających w trybie postępowania spornego?

Przy rozpatrywaniu spraw przez Urząd Patentowy w trybie spornym w kolegiach przewodniczą sędziowie wyznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów sadów wojewódzkich mających siedzibę na terenie Warszawy.

121. Kto przewodniczy pracom Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym?

Przy rozpatrywaniu spraw przez Komisję Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym w kolegiach przewodniczą sędziowie wyznaczeni przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spośród sędziów tego Sadu.

122. Kto może złożyć rewizje nadzwyczajna od każdego prawomocnego orzeczenia Urzędu Patentowego i komisji Odwoławczej, kończącego postępowanie w sprawie?

Od każdego prawomocnego orzeczenia Urzędu Patentowego i Komisji Odwoławczej kończącego postępowanie w sprawie a rażąco naruszającego prawo może złożyć rewizję nadzwyczajną: Prezes Urzędu Patentowego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej a także Rzecznik Praw Obywatelskich.

123. Jakie przepisy stosuje się do rewizji nadzwyczajnej?

Do rewizji nadzwyczajnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

124. Jakie konsekwencje przewiduje ustawa za przypisywanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego?

Kto przypisuje sobie autorstwo cudzego projektu wynalazczego, podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.

125. Jakiej karze podlega ten, kto oznacza przedmioty niechronione patentem lub prawem ochronnym napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, jakoby przedmioty te korzystały z takiej ochrony?

Kto oznacza przedmioty nie chronione patentem lub prawem ochronnym na wzór użytkowy napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, jakoby przedmioty te korzystały z takiej ochrony, podlega karze aresztu do 3 miesięcy, ograniczenia wolność do 3 miesięcy albo grzywny.

126. Jakiej karze podlega ten, kto z wiedzą o mylnym oznaczeniu przedmiotów wprowadza je do obrotu handlowego albo do celów obrotu handlowego przygotowuje lub przechowuje, albo w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób podaje do wiadomości mające wywołać mylne mniemanie, jakoby te przedmioty korzystały z ochrony prawnej?

Ten, kto świadomie uczestniczy w tego typu działaniach, podlega karze aresztu do 3 miesięcy, ograniczenia wolności do 3 miesięcy lub grzywny.

127. Jakiej karze podlega ten, kto przywłaszczając sobie cudze prawo do patentu lub do prawa ochronnego zgłasza cudzy wynalazek w celu uzyskania patentu lub cudzy wzór użytkowy w celu uzyskania prawa ochronnego?

Kto przywłaszcza sobie cudze prawo do patentu lub do prawa ochronnego na wzór użytkowy, zgłasza cudzy wynalazek w celu uzyskania patentu lub cudzy wzór użytkowy w celu uzyskania prawa ochronnego, podle są karze pozbawienia wolności do lat 2 ograniczenia wolności albo grzywny.

128. Czy prawo do patentu oraz patent podlegają dziedziczeniu? Tak.

129. W jakim organie Urzędu Patentowego ogłasza się o udzieleniu patentu?

Decyzje o udzieleniu patentu ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego

130. Co jest częścią składową dokumentu patentowego?

Częścią składowa dokumentu patentowego jest opis wynalazku wraz z zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami (opis patentowy).

131. Kto wchodzi w skład kolegium orzekającego Urzędu Patentowego, rozpatrującego sprawy w trybie postępowania spornego?

W skład kolegium orzekającego, poza sędzią sadu wojewódzkiego jako przewodniczącym, wchodzi wyznaczony pracownik Urzędu Patentowego oraz przedstawiciel organizacji, o których mowa w art. 9 ustawy, wyznaczony z listy przedstawicieli zgłoszonej Prezesowi Urzędu Patentowego przez tę organizacje.

132. Kto wchodzi w skład Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym?

Komisja Odwoławcza składa się i przewodniczącego i jego zastępców wyznaczonych spośród sędziów Sadu Najwyższego przez Pierwszego Prezesa tego Sadu oraz członków powołanych przez przewodniczącego Komisji Odwoławczej na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego.

133. W jakim składzie Komisja Odwoławcza rozpatruje sprawy na rozprawie? Komisja Odwoławcza rozpatruje sprawy na rozprawie w składzie sędziego Sadu Najwyższego jako przewodniczącego, przedstawiciela Urzędu Patentowego i przedstawiciela organizacji wymienionych w art. 9 ustawy powołanych do składu kolegium orzekającego przez przewodniczącego Komisji spośród jej członków. Przewodniczący komisji Odwoławczej może zarządzie ze względu na zawiłość sprawy rozpatrzenie odwołania w składzie poszerzonym do pięciu osób.

134. Spośród kogo powołuje się członków Komisji Odwoławczej?

Członków Komisji Odwoławczej powołuje się z pośród pracowników Urzędu Patentowego oraz z pośród przedstawicieli organizacji o których mowa w art. 9 ustawy umieszczonych na liście zgłoszonej Prezesowi Urzędu Patentowego przez te organizacje.

135. Kto sprawuje nadzór nad Komisją Odwoławczą?

Nadzór nad Komisja Odwoławcza sprawuje Prezes Rady Ministrów. Nadzór nie może wkraczać w dziedzinę, w której członkowie komisji Odwoławczej są niezawiśli.

136. W jakim terminie wnosi się opłatę za pierwszy okres ochronny wynalazku?

Oplata okresowa za pierwszy okres ochronny wynalazku jest płatna w ciągu trzech miesięcy od daty doręczenia decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu Patentu.

137. W jakim nieprzekraczalnym terminie musi być wniesiona opłata za dalsze okresy ochrony wynalazku?

Opłaty za dalsze okresy ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego są płatne z góry, nie później niż w dniu w którym upływa poprzedni okres ochronny. Opłaty te można uiszczać również w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu płatności, z tym że opłaty te ulegają zwiększeniu o 30%. Przepisu tego nie stosuje się do opłaty za drugi okres ochrony wzoru użytkowego.

138. Na ile przed terminem płatności, mogą być uiszczone opłaty okresowe za kolejne okresy ochrony wynalazku?

Opłaty okresowe mogą być uiszczone w ciągu jednego roku przed terminem płatności. Opłaty te podlegają zwrotowi, jeżeli przed terminem ich płatności patent lub prawo ochronne zostanie unieważnione lub wygaśnie. Opłaty za okresy ubiegłe i za okres bieżący nie podlegają zwrotowi.

139. W jakich przypadkach zwalnia się częściowo zgłaszającego od opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego?

Od opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego zwalnia się częściowo zgłaszającego, który wykaże, ze nie jest w stanie jej ponieść w pełnej wysokości. Pozostała cześć opłaty nie może być jednak niższa niż 30% opłaty należnej.

140. Na jaki okres odracza się zgłaszającemu termin uiszczenia opłat okresowych, w przypadku wniosku uzasadnionego względami finansowymi?

Na uzasadniony względami finansowymi wniosek zgłaszającego, termin uiszczenia opłat okresowych odracza się do sześciu miesięcy.
Tworzywa sztuczne - Newsy
Tworzywa sztuczne - Linki
Tworzywa sztuczne - Forum
Tworzywa sztuczne - Galeria
Tworzywa sztuczne - Video
Tworzywa sztuczne
Budowa wtryskarki
Układy plastyfikujące
Wtryskarki tworzyw sztucznych
Wytłaczarki tworzyw sztucznych
tworzywa sztuczne
układy plastyfikujące
katalog stron
skrypt katalogu stron
firmy zielona góra
termografia
termowizja
forum termowizja
autocad
motocykle
plastpol
taropak
wtryskarki
narzędziownie
toczenie

Copyright 2006-2012 Tworzywa.INFO

Wszystkie prawa zastrzeżone
All rights reserved.