UPDATE command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.69' for table 'ep_settings' Normy - informacje podstawowe - Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFOtworzywa sztuczne
Strona Główna Tworzywa sztuczne Wtryskarki Wytłaczarki Forum Galeria Linki Video On-Line Reklama w serwisie Kontakt 22 Sierpień 2019
Reklama

 
Reklama
układy plastyfikujące

termowizja

reklama na tworzywa.info
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 
Newsletter - Zapisz się!
Podaj swój e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać bezpłatne informacje z naszego serwisu:
Zapisz Wypisz
 
Zobacz także:

tworzywa sztuczne - budowa wtryskarki

tworzywa sztuczne - mapa imprez

katalog gataunków stali na formy do wtryskarek tworzywa sztucznych

 
Linki sponsorowane

 
Startowa | Ulubione | E-Mail
startuj z nami dodaj do ulubionych napisz e-maila
 
Losowa fotografia
 
Nawigacja

Tworzywa Sztuczne

Oferta

Media i edukacja

Targi, konferencje

Tworzywa szt. / normy

Certyfikat Europejski

Tworzywa sztuczne

Technika w PTS

Przetwórstwo tworzyw

 
Tworzywa sztuczne | Szukaj
 
INSERT command denied to user 'tworzywa_6'@'10.254.34.69' for table 'ep_online'
Statystyka serwisu
Tworzywa Sztuczne # Wtryskarki # Wytłaczarki / Tworzywa.INFO
WITAJ
BellReyes2
jako nowy użytkownik

Zarejestrowanych Użytkowników: 3576

Głównych administratorów: 1
Administratorów: 0
Uzytkowników: 3575

Użytkownicy Online:

BennyRap38 tygodni
RENTAlag44 tygodni
traktorger44 tygodni
chupaSger44 tygodni
viktoriaanal44 tygodni

Gości Online: 0

Twoje IP: 34.204.179.0

Tematów na Forum 7009
Postów na Forum 7013
Komentarzy 14
News'y 60
Albumy 11
Zdjecia 608
Kategorii w Linkach 19
Linków 210
 
Prasa branżowa

TS Raport

Tworzya Sztuczne i Chemia

Rynek Tworzyw

Tworzywa

Plastics Review

Chemical Review

 
Ankieta Dla Gości
Jakie tworzywa sztuczne są najczęściej przetwarzane?

poliamidy PA

polietyleny PE

polipropyleny PP

polistyreny PS

 
 Normy - informacje podstawowe
Inżynierowie i projektanci stosują normy na każdym etapie procesu produkcyjnego. Normy powoływane są w kontraktach, w procesach kontroli stosowanych na potrzeby własne producentów, jak też do oceny przez stronę trzecią. Pomagają one w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu dostawy, pozwalają dokonać oceny zgodności z przyjętymi powszechnie standardami pod kątem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska. Normy stanowią wielkie ułatwienie w handlu międzynarodowym.

Poniżej zamieściliśmy podstawowe informacje na temat norm opracowane w formie pytań i odpowiedzi. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Co to jest norma?

Norma jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępnym i zaakceptowanym przez uznaną jednostkę normalizacyjną. Norma ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników jest zatwierdzana na zasadzie konsensu, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania, zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony jako korzyść dla wszystkich i wprowadza kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy aktualnym poziomie techniki.

Postanowienia normy powinny:

- być oparte na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych pod względem słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej;
- uwzględniać aktualny stan wiedzy oraz poziom techniki osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia w najbliższym czasie;
- być możliwe do realizacji oraz absolutnie sprawdzalne.

Jak opracowuję się normę?

Na proces opracowania normy składają się:
- ocena i przyjęcie propozycji tematu,
- opracowanie projektu normy,
- ankieta adresowana i powszechna,
- przegląd uwag i akceptacja normy,
- publikacja normy.

Co jest celem normy?

Celem normy jest ułatwienie realizacji zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych poprzez tworzenie wzorcowych rozwiązań w zakresie:
- bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,
- likwidowania barier w handlu,
- utrwalania osiągnięć techniki,
- upowszechniania postępu technicznego,
- zwiększenia efektywności w gospodarce,
- tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą,
- tworzenia podstawy odniesienia przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.

Co to jest CEN, CENELEC i ETSI?

- CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny,
- CENELEC - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki,
- ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.

CENELEC, CEN i ETSI są to trzy europejskie organizacje normalizacyjne, uznane za kompetentne w dziedzinie dobrowolnej normalizacji technicznej, co zostało potwierdzone w Aneksie I Dyrektywy 98/34/EC (zastępującej 83/189/EEC) dotyczącej "procedury informacyjnej" w zakresie norm i regulacji technicznych. Organizacje te w określonych dla siebie dziedzinach działalności opracowują normy europejskie i trzy razem tworzą "europejski system normalizacyjny".

Większość norm opracowuje się na zlecenie przemysłu. Komisja Europejska może także zlecić organizacjom normalizacyjnym opracowanie norm europejskich wspomagających wdrożenie legislacji europejskiej. Tak opracowane normy europejskie tzw. "mandatowe" wspierają legislację europejską. W przypadku gdy normy te są opracowywane w celu wdrożenie dyrektyw tzw. "nowego podejścia" nazywane są "normami zharmonizowanymi" i wymieniane są w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich - Official Journal.

Szczegółowe informacje można uzyskać na witrynach internetowych tych organizacji.

Czy są dostępne normy europejskie i projekty norm europejskich?

Normy i projekty norm europejskich są dostępne tylko i wyłącznie do prac normalizacyjnych. Dostęp do tych dokumentów mają eksperci współpracujący z Normalizacyjnymi Komisjami Problemowymi.

Normy europejskie nie są sprzedawane. Mogą stać się przedmiotem sprzedaży dopiero po wdrożeniu normy europejskiej do normy krajowej. W Polsce normy będące krajowymi wdrożeniami norm europejskich są oznaczone symbolem "PN-EN" "PN-HD" "PN-ETS" "PN-ETSI EN".

Czy są dostępne normy międzynarodowe ISO i IEC?

Tak, z treścią norm międzynarodowych ISO i IEC można zapoznać się w czytelniach norm:
- Ośrodka Informacji i Dokumentacji w Warszawie, Katowicach i Łodzi,
- Punktów Informacji Normalizacyjnej w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,
- Punktów Sprzedaży Norm w Lublinie, Szczecinie i Gliwicach.
Można również je zakupić.

Co to jest ICS?

ICS to Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (International Classification for Standards - ICS). Jest ona podstawą do opracowywania katalogów norm międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz innych dokumentów normatywnych, a także podstawą systemu prenumeraty norm międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Może być również stosowana do klasyfikacji norm i dokumentów normatywnych w bazach danych, bibliotekach, itp. ICS ułatwia zharmonizowanie informacji i narzędzi porządkujących, takich jak katalogi, wykazy tematyczne, bibliografie i bazy danych na nośnikach magnetycznych i optycznych, promuje w ten sposób rozpowszechnianie w skali światowej norm międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz innych dokumentów normatywnych.

Jak wygląda Polska Norma wydana przez PKN?

Oryginalna Polska Norma opatrzona jest logo oraz hologramem PKN. Tylko takie PN są dokumentami legalnymi. W zależności od techniki druku logo PKN może być niebieskie lub szare.

Czy kupienie normy to jedyny sposób aby się z nią zapoznać?

Nie. Zbiory norm są także dostępne bezpłatnie w czytelniach:
- Ośrodka Informacji i Dokumentacji w Warszawie, Katowicach i Łodzi,
- Punktów Informacji Normalizacyjnej w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,
- Punktów Sprzedaży Norm w Lublinie, Szczecinie i Gliwicach.

Czy można kopiować Polskie Normy?

Zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz.471 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770, 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166), do zadań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego należy m.in.: "wydawanie i rozpowszechnianie na zasadzie wyłączności Polskich Norm i ich projektów oraz publikowanie i rozpowszechnianie norm europejskich i międzynarodowych, a także ich projektów" (Art. 7, ust. 2, p. 1). Dlatego reprodukcja Polskich Norm w tym ich kopiowanie, może odbywać się jedynie za oficjalną zgodą PKN i tylko w uzasadnionych przypadkach (np. gdy oryginały norm ulegają w zakładzie szybkiemu zużyciu), przy czym kopie norm mogą służyć wyłącznie celom wewnętrznym przedsiębiorstwa.

Zabronione jest wykonywanie kopii norm w celach komercyjnych, ponieważ legalnymi normami są tylko ich oryginały opatrzone hologramem PKN. Publikowanie i sprzedaż Polskich Norm nie posiadających powyższego oznaczenia jest niezgodne z aktualnie obowiązującym stanem prawnym i stanowi naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych co wiąże się z nałożeniem sankcji karnych. Wszelkich informacji o wykorzystaniu praw autorskich do Polskich Norm udziela Wydział Marketingu i Sprzedaży Biura PKN.

Kiedy stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 251 z późniejszymi zmianami) artykuł 19 ust. 1 stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne z zastrzeżeniami zawartymi w ust. 2 i 3, które mówią:
2. Ministrowie w sprawach należących do zakresu ich działania i po uzyskaniu opinii lub na wniosek Komitetu mogą w drodze rozporządzenia wprowadzić obowiązek stosowania Polskiej Normy, gdy dotyczy ona w szczególności:
1) ochrony życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania,
2) ochrony środowiska,
3) wyrobów zamawianych przez organy państwowe.
3. Stosowanie Polskich Norm jest również obowiązkowe, jeżeli normy te zostaną powołane w ustawach.

Czy można stosować stare, wycofane Polskie Normy?

Tak, ale ten fakt powinien być uzgodniony między współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca).

"W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - jednak rozwiązania te nie są błędne".

(U. Tepper, Normalizacja 6/2001, Warszawa)

Co to jest powołanie datowane i niedatowane?

Datowane powołanie się na normę w dokumencie normatywnym (tj. przepisie, normie, kodeksie postępowania, specyfikacji technicznej) oznacza powołanie się na normę w taki sposób, że jest ona identyfikowana jej numerem referencyjnym, obejmującym wskazanie roku lub daty publikacji (w Polsce dotyczy roku ustanowienia PN). W świetle tego powołania późniejsza nowelizacja normy powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają zastosowania. Powołanie datowane stosuje się w szczególności w przypadku potrzeby odniesienia się do określonego rozdziału tablicy lub rysunku, zawartych w konkretnej publikacji normy. Niedatowane powołanie się na normę w dokumencie normatywnym oznacza powołanie się na normy w taki sposób, że jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub daty publikacji. W przypadku takiego powołania się na normę ma zastosowanie ostatnie wydanie (łącznie ze zmianami) powołanej normy.

Czy wycofanie normy jest równoznaczne z jej unieważnieniem?

Wycofania normy nie można utożsamiać z unieważnieniem normy, które było działaniem właściwym jedynie dla poprzedniego systemu normalizacji. Unieważnienie normy powodowało bezpośredni skutek prawny polegający na zakazie stosowania - pod groźbą sankcji karnych - normy unieważnionej. Powodowało także wycofanie normy ze zbioru norm, który obejmował wyłącznie normy prawnie usankcjonowane. Norma wycofana mogła mieć już znaczenie tylko archiwalne.
W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy wycofanie normy oznacza wyłączenie jej ze zbioru norm aktualnych ze względu na dezaktualizację jej treści.

Co to jest zasada "standstill"?

Jest to wstrzymanie krajowych prac normalizacyjnych (bez względu na jakim etapie się znajdują), jeżeli podjęto w tym samym zakresie prace na poziomie europejskim lub międzynarodowym.

Jak można zostać członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Prezesa PKN z 12 kwietnia 1995 r. członków komisji powołuje Prezes Komitetu na wniosek dyrektora właściwego ZN z inicjatywy: zainteresowanych organów organizacji, przedsiębiorstw, instytucji i środowisk, przewodniczących komisji, Biura Komitetu.

Z ilu członków może składać się Normalizacyjna Komisja Problemowa i kto może być członkiem?

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa PKN nr 5 z 12 kwietnia1995 r. Komisja składa się z nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 osób .W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego powoływany w uzasadnionych przypadkach, Sekretarz NKP oraz reprezentanci środowisk zainteresowanych pracami danej komisji (przedstawiciele nauki, techniki, produkcji, handlu, użytkowników, związków zawodowych i organizacji konsumenckich oraz jednostek odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, życia, mienia i środowiska) a także przedstawiciel Biura Komitetu (jeżeli nie pełni funkcji Sekretarza).

PRZYDATNE ADRESY WWW

Katalog Polskich Norm dostępny on-line

CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny

ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

ISO - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

WSSN - Światowa Sieć Usług Normalizacyjnych

Certyfikaty jakości i zarządzania środowiskiem Certyfikaty jakości i zarządzania środowiskiem stały się standardem w wielu branżach. Oprócz oczywistych korzyści dla działania firmy pozwalają na uzyskanie prestiżu i wiarygodności w oczach partnerów handlowych. Posiadanie certyfikatu jakości wg norm serii ISO 9001 jest coraz częstszym wymogiem w przetargach, eksporcie czy kooperacji z firmami zachodnimi. Coraz większego znaczenia nabiera także norma ISO 14001 dotycząca zarządzania środowiskiem. Presja klientów jest równie mocna jak nacisk otoczenia zakładów produkcyjnych czy usługowych, wszyscy domagają się aby wyroby czy usługi były jak najwyższej jakości i powstawały w sposób nie zagrażający warunkom środowiska naturalnego.

Obecnie niemal wszystkie firmy stać na wdrożenie i otrzymanie certyfikatu jakości ISO 9001, a warunki jakie muszą spełnić do jego uzyskania już istnieją w większości przedsiębiorstw. Uzyskanie dodatkowo certyfikatu na zgodność zarządzania środowiskiem z wymaganiami normy ISO 14001 stało się także dość proste ze względu na wymagania prawne, które i tak przecież firma musi spełniać.W budowaniu przewag konkurencyjnych organizacji coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać organizacyjne standardy zarządzania. Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania na zgodność ze standardami ISO serii 9000 przestaje już być wyłącznie postrzegane jako aspekt promocyjny czy jako fakt konieczności poddania się niezależnej ocenie w wyniku nacisków klientów. Coraz więcej firm zaczyna traktować taki system jako narzędzie pozwalające osiągać zakładaną sprawność organizacyjną, co zostało spowodowane w dużej mierze dzięki nowelizacji standardów ISO serii 9000 w roku 2000 i ukierunkowania ich wymagań na ciągłe doskonalenie organizacji pod kątem wymagań TQM. Doskonaląc swoje systemy zarządzania podmioty gospodarcze coraz częściej ubiegają się o różnego rodzaju nagrody jakości dążąc przez to do wyróżnienia swojej tożsamości. Międzynarodowe trendy dotyczące ochrony środowiska oraz wymagania stawiane przez Unię Europejską powodują zwrócenie większej uwagi firm na działania proekologiczne.

Na wielu rynkach silna presja klientów zmusza często przedsiębiorstwa do wdrażania standardów wymaganych w określonych sektorach np. spożywczym (HACCP, GHP, GMP, BRC, IFS), motoryzacyjnym (ISO/TS 16949), telekomunikacyjnym (TL 9000), urządzeń medycznych (ISO 13485), czy zbrojeniowym (AQAP).

Wprowadzenie rozwiązań opartych o międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ma na celu nie tylko budowanie pozytywnego wizerunku w opinii klientów, ale także innych zainteresowanych stron tj. pracowników, właścicieli, dostawców, instytucji nadzorujących, partnerów wspólnych przedsięwzięć, a także społeczeństwa. Wraz z rozszerzaniem się Unii Europejskiej oraz postępującej globalizacji gospodarki znaczenie standardów międzynarodowych w zakresie zarządzania będzie coraz większe.
Tworzywa sztuczne - Newsy
Tworzywa sztuczne - Linki
Tworzywa sztuczne - Forum
Tworzywa sztuczne - Galeria
Tworzywa sztuczne - Video
Tworzywa sztuczne
Budowa wtryskarki
Układy plastyfikujące
Wtryskarki tworzyw sztucznych
Wytłaczarki tworzyw sztucznych
tworzywa sztuczne
układy plastyfikujące
katalog stron
skrypt katalogu stron
firmy zielona góra
termografia
termowizja
forum termowizja
autocad
motocykle
plastpol
taropak
wtryskarki
narzędziownie
toczenie

Copyright 2006-2012 Tworzywa.INFO

Wszystkie prawa zastrzeżone
All rights reserved.